Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 11 | 15-22

Article title

Polityka mieszkaniowa jako narzędzie zarządzania mobilnością w obszarach zurbanizowanych

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Article shows the results of the analysis and assessment of the chosen programs implemented in Poland supporting housing investments in the context of mobility management. The main goals of this article were detailed analisys of the effects of the programs, which results in investments directly affecting communication behaviour and changes in the demand for transport. The evaluation of the presented in this article programs shows the strong dependence of spatial planning policy and the transport needs.
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy i oceny realizowanych w Polsce wybranych programów wpierających inwestycje mieszkaniowe w kontekście zarządzania mobilnością. Celem artykułu była szczegółowa analiza efektów programów, których rezultatem są inwestycje bezpośrednio wpływające na zachowania komunikacyjne i zmiany zapotrzebowania na przewozy. Ocena przedstawionych w ramach artykułu ocen programów prezentuje ścisłą zależność między polityką planowania przestrzennego i potrzebami transportowymi.

Year

Issue

11

Pages

15-22

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1058545

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_1231-7853_2019_11_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.