Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 11 | 35-41

Article title

Ocena efektywności zastosowania koncepcji outsourcingu w procesach transportowych i jej wpływ na budowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Content

Title variants

EN
Application evaluation of the outsourcing concepts in transport processes and its influence on building a competitive advantage

Languages of publication

Abstracts

EN
Supply chain management is a very important element in enterprise logistics, which it depends on economic success towards increasing demands from market and consumers, for which the basic condition is quality, price and time. In the current economy, every enterprises builds its competitive position all the time, being aware that everything can change on the market. There is a need for constant development, making innovation systems in the transport process. The article touches on issues the effectiveness of applying the outsourcing concept in manufacturing enterprises and its influence on the competitive position on market.
PL
Zarządzanie łańcuchem logistycznym jest ważnym czynnikiem w logistyce przedsiębiorstwa, od którego zależy osiągnięcie sukcesu ekonomicznego wobec coraz większych wymagań stawianych przez rynek i konsumentów, dla których podstawowym czynnikiem pozostaje jakość, cena i czas. W obecnej gospodarce rynkowej, każde przedsiębiorstwo buduje swoją pozycję rynkową przez cały czas funkcjonowania, mając świadomość, że nikt nie ma zagwarantowanej stabilnej pozycji rynkowej. Stąd potrzeba ciągłego rozwoju, wprowadzania najnowszych rozwiązań w sferze procesów transportowych. Artykuł dotyka problematyki efektywności stosowania koncepcji outsourcingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych i jej wpływu na pozycję konkurencyjną na rynku.

Year

Issue

11

Pages

35-41

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

References

 • Archutowska, J. i Żbikowska, E. (2009). Gospodarka materiałowa i logistyka. Kraków: Difin.
 • Bendkowski, J. i Radziejowska, G. (2011). Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Coyle, J.J., Bardi, J.E. i Langley Jr., C.J. (2002). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.
 • Cywiński, M. (2018). Innowacje w branży TSL (s. 29–45). W: J. Soboń i G. Drozdowski (red.), Współczesne problemy w nauce o zarządzaniu u ekonomii. Gorzów Wielkopolski: AJP w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Fertsch, M. (2003). Logistyka procesów zaopatrzenia. Poznań: Biblioteka Logistyka.
 • Gołembska, E., Sławińska, M. i Szymczak, M. (2013). Kompendium wiedzy logistycznej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Michalik, J. i Staniewska, E. (2013). Procesy transportowe w przedsiębiorstwie: Pozyskano z: http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/transport-i-spedycja/item/82579-procesy-transportowe-w-przedsiebiorstwie (14.01.2018).
 • Nowicka-Skowron, M. (2002). Efektywność systemów logistycznych. Warszawa: PWE.
 • Rutkowski, K. (2002). Logistyka dystrybucji. Warszawa: Difin.
 • Trocki, M. (2001). Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Warszawa: PWE.
 • Twaróg, J. (2003). Mierniki i wskaźniki logistyczne. Poznań: Biblioteka Logistyka.
 • Witkowski, J. (2002). Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: AE we Wrocławiu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1058536

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226_1231-7853_2019_11_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.