Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4 | 2-8

Article title

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowy mechanizm gromadzenia oszczędności

Content

Title variants

EN
Employee Capital Plans - a new mechanism for collecting savings

Languages of publication

Abstracts

EN
The article concerns the newly adopted Act on Employee Capital Plans, which was adopted at the end of 2018, entered into force on 1 January 2019 and is to be implemented at the beginning of 2021. The article describes the origin of the adopted solution, objectives and solutions adopted in the Act. Finally, it describes the potential effects in the form of costs and benefits resulting from the Act.
PL
Artykuł dotyczy nowej ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która została przyjęta pod koniec 2018 r., weszła w życie 1.01.2019 r. i ma zostać wdrożona z początkiem 2021 r. Opisuje on genezę oraz ostateczny kształt przyjętych w ustawie rozwiązań prawnych w tym zakresie. Poza tym zostały w nim zaprezentowane potencjalne skutki - w postaci kosztów i korzyści - wynikające z uchwalenia ustawy.

Year

Issue

4

Pages

2-8

Physical description

Contributors

  • PwC Polska

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1633585

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33226__0137-5490_2019_4_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.