PL EN


2013 | 2 | 5-17
Article title

Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Jego Ekscelencji Hadży Seraji Chana Szapszała

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The collection of letters written by Professor Ananiasz Zajączkowski (1903–1970), an eminent Turcologist and Iranist, to Hajji Seraya Khan Shapshal (1873–1961) is stored in the Archive of the Lithuanian Academy of Sciences (in the so called Biblioteka Wróblewskich) in Vilnius and is of great value for both history of Oriental studies (Turcology in articular) and for the members of the Karaim communities in Lithuania and Poland. The letters were written in the years 1928–1948. Unfortunately, the letters addressed by Shapshal (also a recognized Orientalist) to Zajączkowski burned down in the latter’s apartment destroyed during the Warsaw Uprising in 1944. On the base of facts described by Ananiasz Zajączkowski in his letters, one can follow his scientific biography, e.g. his efforts in organizing the Chair in Turcology and the Institute for Oriental Studies at the University of Warsaw and his editorial activities concerning the journal “Myśl Karaimska”. One learns a lot about Karaims living in Warsaw at that time and their social and political position in the Republic of Poland. Some echoes of Zajączkowski’s family life are also present in these letters.
Year
Volume
2
Pages
5-17
Physical description
Dates
published
2013-12-30
References
 • „Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülten”, nr 38, t. XIII, I–IV 2000, s. 18–19
 • Abkowicz, Mariola, Karaimskie życie społeczne w Polsce po 1945, w: B. Machul-Telus (red.), Karaimi, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 180-205
 • Abkowicz, Mariola, Wrocławskie epizody karaimskie, w: I. Lipman, J. Nowosielska-Sobel, G. Strauhold (red.), Wybitni wrocławianie, t. 3: Osobowości w historii miasta, Wrocław 2012, s. 154–168.
 • Mrozowska, Alina Barbara, Wspomnienia o profesorze Ananiaszu Zajączkowskim, w: „Kipčiakų tiurkų orientas Lietuvoje. Istorija ir tyrimų perspektyva”, Vilnius 1994, s. 88–95.
 • Baskakov ,Nikołaj A., Ananiasz Zajončkovskij, SerajaM. Šapšal (red.), Karaimsko-russko-pol′skij slovar′, Moskwa 1974, s. 8.
 • Baskakov, Nikołaj, Akademik A. Zajonczkowskij w drużeskich vospominanich”, „Kipčiakų tiurkų orientas Lietuvoje. Istorija ir tyrimų perspektyva”, s. 84-86.
 • Bibliografia prac o A. Zajączkowskim „Przegląd Orientalistyczny” 1971, nr 3 (79), s. 271–288.
 • Dziekan Marek, Od „Myśli Karaimskiej” do „Przeglądu Orientalistycznego”, „Przegląd Orientalistyczny” 1998, nr 1–2, s. 76.
 • Kałużyński, Stanisław, Działalność organizacyjna prof. A. Zajączkowskiego, „Przegląd Orientalistyczny” 1971, nr 3 (79), s. 276–279
 • Leski, Kazimierz, Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK, Warszawa 2001.
 • Majda, Tadeusz (red.), Urzeczeni Orientem. Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Tadeusza Kowalskiego, Warszawa 2013.
 • Popko, Maciej, Z dziejów Instytutu Orientalistycznego UW, w: M. Popko (red.), 75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 15.
 • Pritsak, Omeljan, Schriftenverzeichnis Ananiasz Zajaczkowski, 1925–1963, „Ural-Altaische Jahrbücher”, 1964, 1965, z. 3–4, s. 234–251.
 • Szarota, Tomasz, Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne, Warszawa 1973.
 • Tryjarski, Edward, Restoration of Oriental Studies in Poland after the World War II as Reflected in Five Letters by Tadeusz Kowalski, w: M. Stachowski (red.), Languages and Culture of Turkic Peoples (= Studia Turcologica Cracoviensia 5)”, Kraków 1998, s. 267–285.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Karaims in Poland. History. Language. Folklore. Science, Warszawa – La Hague – Paris 1961.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Özel Bölümü, „Türk Dili” nr 582, VI 2000, s. 554–592
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2013_02_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.