PL EN


2013 | 2 | 165-187
Article title

Listy do Aleksandra Mardkowicza

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
-
Keywords
Year
Volume
2
Pages
165-187
Physical description
Dates
published
2013-12-30
Contributors
References
 • Hecht, Gedo, Karaimi, „Synowie Zakonu”, Warszawa – Lwów 1938.
 • Kowalski, Tadeusz [rec.], Karaj sez-bitigi, „Myśl Karaimska”, XI, 1935–1936, z. 11, s. 95–96.
 • Kowalski, Tadeusz, Karaimskie wydawnictwa A. Mardkowicza, „Myśl Karaimska”, X, 1934, z. 10, s. 108–112.
 • Kowalski, Tadeusz, Nowe utwory poetyckie A. Mardkowicza (Kokizowa), „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938, z. 12, s. 121–126.
 • Księga Pamiątkowa ku czci J.E. Hachana H. Seraji Szapszała w X-tą rocznicę jego ingresu, nakł. Towarzystwa Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej, Wilno 1938.
 • Majkowski, E., Wiadomość o Karaimach kukizowskich i ich Kienesie w poznańskiej „Gazecie Kościelnej” z r. 1843, „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938, z. 12, s. 99–105.
 • Mardkowicz, Aleksander, Aziz tas [kar. „Święty kamień”], „Karaj Awazy”, VII, 1934, s. 1–18
 • Mardkowicz, Aleksander, Bitik da karuw [kar. „List i odpowiedź”], „Karaj Awazy”, XII, 1938, s. 9–12a.
 • Mardkowicz, Aleksander, Karaj sez-bitigi. Słownik karaimski. Karaimisches Wörterbuch, Łuck 1935.
 • Mardkowicz, Aleksander, Kart da kartajmachan sezłer [kar. „Stare, ale nie starzejące się słowa”], „Karaj Awazy”, VIII, 1935, s. 2–7.
 • Mardkowicz, Aleksander, O Iljaszu Karaimowiczu zwierzchniku wojsk zaporoskich, Łuck 1931.
 • Mardkowicz, Aleksander, Okruchy ze stołu ojców. (Garść przysłów karaimskich), „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938 (wyd. 1939), z. 12, s. 105–108.
 • Mardkowicz, Aleksander, Słownictwo karaimskie. Karaimsko-polsko-niemiecki słownik, z. 1, Łuck 1933. Por. nr 66, przypis 349.
 • Mardkowicz, Aleksander, Synowie Zakonu (Kilka słów o Karaimach) ukazało się tylko w jednym wydaniu, w Łucku w 1930 r.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Elementy tureckie na ziemiach polskich, nakł. Rady Centralnej Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Zamość 1935.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Karaimi na Wołyniu. (Pochodzenie i dzieje), „Rocznik Wołyński”, III, 1933–1934, s. 149–191
 • Zajączkowski, Ananiasz, Krótki wykład gramatyki języka zachodnio-karaimskiego (narzecze łucko-halickie), wydał A. Mardkowicz, Łuck 1931.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Najstarsza wiadomość o języku tureckim Karaimów w Polsce (z XVII w.), „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938, z. 12, s. 90–99.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Z dziejów literatury wróżbiarskiej („Objaśnienia drgań” i „Księga losów”), nakł. Towarzystwa Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej, Wilno 1936.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Z ruchu wydawniczego we Francji, Włoszech, Ameryce, Polsce i na Litwie, „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938, z. 12, s. 129–131.
 • Zajončkovski, Ananiaš, Karaj tili [kar. „Język karaimski”], „Onarmach”, III, 1939, s. 2–3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2013_02_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.