PL EN


2014 | 3 | 25-36
Article title

Zygmunt Abrahamowicz biografista. Współpraca krakowskiego turkologa z Polskim Słownikiem Biograficznym w latach 1957–1987

Content
Title variants
EN
Zygmunt Abrahamowicz as a Biographer. The Relationship between the Cracow Turkologist and the Polish Biographical Dictionary, 1957-1987
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Doktor Zygmunt Abrahamowicz (1923–1990), wybitny krakowski turkolog, historyk i lingwista pochodzenia karaimskiego współpracował z Redakcją Polskiego Słownika Biograficznego przez 30 lat. W tym okresie opracował 15 biogramów osób związanych z orientalistyką lub Orientem, które żyły między XV a XX w. Byli to: Żyd Izaak syn Abrahama, szlachcic Jan Kierdej, żona sułtana Roksolana, podróżnik Krzysztof Pawłowski, kupiec Sefer Muratowicz, szlachcic Marcin Paszkowski herbu Zadora, tłumacze Samuel Otwinowski, Franciszek Mesgnien-Meniński i Jerzy Franciszek Kulczycki, biskup ormiański Deodat Nersesowicz, sekretarz poselstwa Stanisław Małachowski, Włoch Franciszek Giuliani, architekt Jan Chryzostom Orłowski, rezydent polski w Stambule Stanisław Kostka Pichelstein, historyk, hungarysta i etnograf Jan Reychman (1910–1975). Wszystkie te biogramy zostały zaopatrzone w obszerną i różnojęzyczną bibliografię tematu oraz źródła archiwalne. Mimo upływu ponad dwudziestu lat od jego śmierci nie uległy one dezaktualizacji, bowiem do ich opracowania zostały wykorzystane wszelkie możliwe materiały dotyczące opisywanych osób. Są one dowodem na doskonały warsztat naukowy Z. Abrahamowicza, jako językoznawcy i historyka Wschodu, pokazują też jego wysoką erudycję.
RU
Doktor Zygmunt Abrahamowicz (1923–1990), wybitny krakowski turkolog, historyk i lingwista pochodzenia karaimskiego współpracował z Redakcją Polskiego Słownika Biograficznego przez 30 lat. W tym okresie opracował 15 biogramów osób związanych z orientalistyką lub Orientem, które żyły między XV a XX w. Byli to: Żyd Izaak syn Abrahama, szlachcic Jan Kierdej, żona sułtana Roksolana, podróżnik Krzysztof Pawłowski, kupiec Sefer Muratowicz, szlachcic Marcin Paszkowski herbu Zadora, tłumacze Samuel Otwinowski, Franciszek Mesgnien-Meniński i Jerzy Franciszek Kulczycki, biskup ormiański Deodat Nersesowicz, sekretarz poselstwa Stanisław Małachowski, Włoch Franciszek Giuliani, architekt Jan Chryzostom Orłowski, rezydent polski w Stambule Stanisław Kostka Pichelstein, historyk, hungarysta i etnograf Jan Reychman (1910–1975). Wszystkie te biogramy zostały zaopatrzone w obszerną i różnojęzyczną bibliografię tematu oraz źródła archiwalne. Mimo upływu ponad dwudziestu lat od jego śmierci nie uległy one dezaktualizacji, bowiem do ich opracowania zostały wykorzystane wszelkie możliwe materiały dotyczące opisywanych osób. Są one dowodem na doskonały warsztat naukowy Z. Abrahamowicza, jako językoznawcy i historyka Wschodu, pokazują też jego wysoką erudycję.
EN
Dr Zygmunt Abrahamowicz (1923–1990), a prominent Turkologist, historian, and linguist of Karaite origin living Cracow, cooperated with the board of editors of Polish Biographical Dictionary for 30 years. Over that period of time he prepared 15 biographies of persons engaged in oriental studies and the Orient who lived between the 15th and the 20th centuries. They were as follows: Isaac the Jew, son of Abraham; the Polish nobleman Jan Kierdej; Roksolana – the wife of a sultan; the traveller Krzysztof Pawłowski; the merchant Sefer Muratowicz; the Polish nobleman Marcin Paszkowski of Zadora Coat of Arms; the translators Samuel Otwinowski, Franciszek Mesgnien-Meniński and Jerzy Franciszek Kulczycki; the Armenian bishop Deodat Nersesowicz; the legation secretary Stanisław Małachowski; Italian Franciszek Giuliani; thearchitect Jan Chryzostom Orłowski, the Polish resident in Istanbul Stanisław Kostka Pichelstein; the historian, hungarologist and ethnographer Jan Reychman (1910–1975). Dr Abrahamowicz provided all his biographies with a comprehensive and multilingual bibliography on the subject as well as archival sources. They are still not outdated despite the fact that over 20 years have passed since the death of the author. This is because he used all the available materials regarding the above-mentioned persons when preparing their biographies. This proves that Z. Abrahamowicz employed excellent research methods as a linguist and historian of the East. It is also testimony to his most profound erudition.
Year
Volume
3
Pages
25-36
Physical description
Dates
published
2017-03-05
Contributors
References
 • Abrahamowicz, Zygmunt, Giuliani Franciszek Krescencjusz, [w:] PSB, T. 8, Wrocław–Warszawa–Kraków 1959–1960, s. 11–13.
 • Abrahamowicz, Zygmunt, Gorkowski Andrzej, [w:] PSB, T. 8, Wrocław–Warszawa–Kraków 1959–1960, s. 316–317.
 • Abrahamowicz, Zygmunt, Izaak syn Abrahama, [w:] PSB, T. 10, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962–1964, s. 193.
 • Abrahamowicz, Zygmunt, Kierdej Jan-Said bej, [w:] PSB, T. 12, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–1967, s. 424–425.
 • Abrahamowicz, Zygmunt, Kulczycki (właściwie Kolczycki lub Kólczycki; po niem. Kolschitzky i raz Goldschütz) Jerzy Franciszek, [w:] PSB, T. 16, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 128–129.
 • Abrahamowicz, Zygmunt, M. Czaplińska i B. Grosfeld, Pichelstein (Pilsztyn) Stanisław Kostka, [w:] PSB, T. 26, Wrocław–Warszawa–Kraków 1981, s. 28–30.
 • Abrahamowicz, Zygmunt, Mesgnien-Meniński Franciszek, [w:] PSB, T. 20, Wrocław–Warszawa–Kraków 1975, s. 464–466.
 • Abrahamowicz, Zygmunt, Muratowicz Sefer, [w:] PSB, T. 22, Wrocław–Warszawa–Kraków 1977, s. 269–271.
 • Abrahamowicz, Zygmunt, Nersesowicz (Niersesowicz) Deodat, [w:] PSB, T. 22, Wrocław–Warszawa–Kraków 1977, s. 675–677.
 • Abrahamowicz, Zygmunt, Orłowski Jan, [w:] PSB, T. 24, Wrocław–Warszawa–Kraków 1979, s. 224.
 • Abrahamowicz, Zygmunt, Otwinowski (Otfinowski) Samuel, [w:] PSB, T. 24, Wrocław–Warszawa–Kraków 1979, s. 648–649.
 • Abrahamowicz, Zygmunt, Paszkowski Marcin, [w:] PSB, T. 25, Wrocław–Warszawa–Kraków 1980, s. 301–302.
 • Abrahamowicz, Zygmunt, Pawłowski Krzysztof, [w:] PSB, T. 25, Wrocław–Warszawa–Kraków 1980, s. 507–508.
 • Abrahamowicz, Zygmunt, Reychman Jan Antoni Wacław, [w:] PSB, T. 31, Wrocław–Warszawa–Kraków 1988–1989, s. 210–213.
 • Abrahamowicz, Zygmunt, Reychman Jan Antoni Wacław, [w:] PSB, T. 31, Wrocław–Warszawa–Kraków 1988–1989, s. 210–213.
 • Abrahamowicz, Zygmunt, Roksolana, [w:] PSB, T. 31, Wrocław–Warszawa–Kraków 1988–1989, s. 543–545.
 • Reychman, Jan, Giuliani Piotr, [w:] PSB, T. 8, Wrocław–Warszawa–Kraków 1959–1960, s. 13.
 • Siemieniec-Gołaś, Ewa (red.), Wśród jarłyków i fermanów. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci dra Zygmunta Abrahamowicza, 20 kwietnia 2004, Kraków 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2014_3_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.