PL EN


2014 | 3 | 41-48
Article title

Ananiasz Zajączkowski w Azerbejdżanie

Content
Title variants
EN
Ananiasz Zajączkowski in Azerbaijan
RU
Ананий Зайончковский в Азербайджане
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Статья посвящена описанию научных командировок выдающегося польского востоковеда-тюрколога, профессора Варшавского университета Ананияша Зайончковского в Азербайджан. Автор в журналe „Przegląd Orientalistyczny” и в архиве Варшавского Университета нашла 4 документированные сообщения о его поездках с 1956 по 1969 гг. в эту страну. В статье перечислены темы научных публикаций, с которыми проф. Зайончковский выступал перед азербайджанскими учеными и подан текст двух заявлений ученого с просьбой о предоставлении научного отпуска на время командировок в Азербайджан. Представленная информация также показывает, что азербайджанские коллеги были глубоко заинтересованы научными исследованиями польского ученого в области диалектологии тюркских языков и его вкладом в развитие польской востоковедческой науки.
EN
Статья посвящена описанию научных командировок выдающегося польского востоковеда-тюрколога, профессора Варшавского университета Ананияша Зайончковского в Азербайджан. Автор в журналe „Przegląd Orientalistyczny” и в архиве Варшавского Университета нашла 4 документированные сообщения о его поездках с 1956 по 1969 гг. в эту страну. В статье перечислены темы научных публикаций, с которыми проф. Зайончковский выступал перед азербайджанскими учеными и подан текст двух заявлений ученого с просьбой о предоставлении научного отпуска на время командировок в Азербайджан. Представленная информация также показывает, что азербайджанские коллеги были глубоко заинтересованы научными исследованиями польского ученого в области диалектологии тюркских языков и его вкладом в развитие польской востоковедческой науки.
Year
Volume
3
Pages
41-48
Physical description
Dates
published
2017-03-05
Contributors
References
 • Baranowski B., K. Baranowski, Historia Azerbejdżanu, Wrocław 1987, s. 239.
 • Kronika z życia naukowego na polu orientalistyki, „Przegląd Orientalistyczny”, 1969, nr 4 (76), s. 80.
 • Kronika z życia naukowego na polu orientalistyki, „Przegląd Orientalistyczny”, 1957, nr 2 (22), s. 234–235.
 • Kronika z życia naukowego na polu orientalistyki, „Przegląd Orientalistyczny”, 1966, nr 1 (57), s. 83.
 • Kronika z życia naukowego na polu orientalistyki, „Przegląd Orientalistyczny” 1970, nr 2 (74), s. 172.
 • Sieczkowski M., 50-lecie Azerbejdżańskiego Uniwersytetu w Baku. „Przyjaźń” rozmawia z prof. dr Ananiaszem Zajączkowskim, „Przyjaźń”, nr 51 (1090), Warszawa 21 grudnia 1969 r., s. 11.
 • Sulimowicz, Anna, Polscy turkolodzy Karaimi. Od przedmiotu do podmiotu badań, [w:] Karaimi, red. B. Machul-Telus, Warszawa 2012, s. 125.
 • Świętochowski Tadeusz, Azerbejdżan, Warszawa 2006, s. 39. Zob. Polacy w Azerbejdżanie, red. E. Walewander, Lublin 2003; A. Chodubski, Polacy w Azerbejdżanie, Toruń 2004; R. Elczyn Gyzy Mustafajewa, Rola polskich architektów w kształtowaniu architektury miasta Baku na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 2014.
 • Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. I A-Ble, Warszawa 1962, s. 505.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Die früehste türkische Version des Werkes Husrev-u Šīrīn von Qutb, [w:] Akten des Vierundzwanzigsten Internationalen Orientalisten-Kongresses München, 28. August bis 4. September 1957, Wiesbaden 1959, s. 412–417;
 • Zajączkowski, Ananiasz, Kutb’un Hüsrev ü Şirin adlı eseri hakkında, [w:] VIII. Türk Dili Kurultayında okunan Bilimsel Bildiriler 1957, T.D.K., Ankara 1960, s. 159-164;
 • Zajączkowski, Ananiasz, Najstarsza wersja turecka Husräv-u Šīrīn Qutba, cz. I Tekst i cz. II Facsimile, Warszawa 1958, cz. III Słownik, Warszawa 1961.
 • Zajączkowski, Ananiasz, O nekotorych rabotach v pol’skom vostokovedenii v oblasti tjurkologi, arabistiki i iranistiki (1949-1956), „Sovetskoe Vostokovedenie” nr 2, 1957, s. 159–160.
 • Zajączkowski, Ananiasz, O przysłowiach tureckich i azerbejdżańskich, „Przegląd Orientalistyczny”, 1957, nr 4 (24), s. 371–396.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Opis żałoby (jas) w tureckiej wersji poematu Husrev-u Šīrīn ze Złotej Ordy, „Rocznik Orientalistyczny”, 1957, t. 21, s. 517–526;
 • Zajączkowski, Ananiasz, Poemat irański Husräv-u Šīrīn w wersji osmańsko-tureckiej Šeyhi, Warszawa 1963.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Refleksje pokongresowe (Baku 1956, Taszkent 1957, Ankara 1957, Monachium 1957), „Przegląd Orientalistyczny”, 1958, nr 1 (25), s. 17–44.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Samed Wurgun – piewca Azerbejdżanu, „Przyjaźń”, nr 24 (386), Warszawa, 17 czerwca 1956 r., s. 5.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Srednevekowye pamjatniki kipčakskogo jazyka, „Izvestija Akademii Nauk Azerbajdžanskoj SSR”, 1964, t. 2, s. 123–129.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Starejšaja tjurkskaja versija poemy Chosrev-u-Širin Kutba, [w:] Charisteria Orientalia [Festschrift Jan Rypka], Praha 1956, s. 387-396;
 • Zajączkowski, Ananiasz, Studia nad stylistyką i poetyką tureckiej wersji Husräv-u Šīrīn Qutba. I. Powtarzanie zwrotów stylistycznych, „Rocznik Orientalistyczny” 1961, t. 25/1, s. 31–82, II. Paralelizm w obrazowaniu a układ dwudzielny wiersza, „Rocznik Orientalistyczny”, 1963, t. 27/1, s. 7–44.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Voprosy dialektologii tjurkskich jazykov, „Trudy Instituta Literatury i Jazyka Nizami”, 1958, t. 2, s. 132–134.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Ze studiów nad twórczością Nizamiego a folklorem tureckim. I. Przysłowia tureckie Ḫusrev-u Šīrīn (w perskim oryginale Nizamiego i wersji złotoordowej Qutba), „Sprawozdania Polskiej Akademii Nauk”, 1958, z. 1, s. 84–92.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2014_3_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.