PL EN


2014 | 3 | 121-124
Article title

Aleksander Dubiński (1924–2002) – uczony, nauczyciel, przewodnik

Content
Title variants
EN
Aleksander Dubiński (1924–2002) – a Scholar, a Teacher, and a Guide
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Dr Aleksander Dubiński was my first teacher of Turkish grammar. His research encompassed various fields of Turkology – from linguistics to religion. In this short essay I have tried to present his academic work from the perspective of his students’ education and his influence on the development of Polish Turkology.
Year
Volume
3
Pages
121-124
Physical description
Dates
published
2014-12-30
Contributors
References
  • Baskakow, Nikolaj A., Zajączkowski, Ananiasz, Szapszał, Seraja M., (red.) Karaimsko-russko-pol’skij slovar’, , Moskwa 1974.
  • Borawski, Piotr, Dubiński, Aleksander, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, Warszawa 1986.
  • Dubiński, Aleksander, Caraimica. Prace karaimoznawcze, red. Tadeusz Majda, Warszawa 1994, s. 23–34.
  • Dubiński, Aleksander, Charakterystyka języka Tatarów polsko-litewskich, „Acta Baltico-Slavica” 1981, nr 14, s. 83–90.
  • Dubiński, Aleksander, Polonya-Litvanya Tatarlarının halk inançlarından bir örnek, „Emel” 1988, nr 168, s. 33–36;
  • Dubiński, Aleksander, Polonya-Litvanya Tatarlarının yazılı metinlerde kullandıkları Türkçe, „Emel” 1988, nr 169, s. 6–12.
  • Dubiński, Aleksander, Zametki o jazyke litovskich tatar, „Voprosy jazykoznaniâ” 1972, nr 1, s. 82–88;
  • Kozłowska, Maria, Słownik turecko-polski. Türkçe-Lehçe Sözlük, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2014_3_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.