Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 | 125-132

Article title

Zygmunt Abrahamowicz jako historyk

Content

Title variants

EN
Zygmunt Abrahamowicz as a Historian

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor wspomina swoje kontakty z Zygmuntem Abrahamowiczem, nieżyjącym już znanym polskim turkologiem pochodzenia karaimskiego. Oprócz katalogu osmańskich dokumentów znajdujących się w polskich archiwach, Abrahamowicz wydał kilka osmańskich i krymskich tekstów historycznych, opatrując je bogatymi przypisami. Był on nie tylko znakomitym językoznawcą, lecz także historykiem. Wysunął, na przykład, nader przekonującą tezę, iż w 1683 r. Wielki Wezyr kara Mustafa nie zamierzał wziąć Wiednia szturmem, lecz miał nadzieję na poddanie miasta przez jego obrońców. Taka kapitulacja spowodowałaby, że łupy ze zdobytego miasta trafiłyby do sułtańskiego skarbca, podczas gdy w wypadku zdobycia miasta szturmem zostałyby przechwycone przez żołnierzy.
RU
Autor wspomina swoje kontakty z Zygmuntem Abrahamowiczem, nieżyjącym już znanym polskim turkologiem pochodzenia karaimskiego. Oprócz katalogu osmańskich dokumentów znajdujących się w polskich archiwach, Abrahamowicz wydał kilka osmańskich i krymskich tekstów historycznych, opatrując je bogatymi przypisami. Był on nie tylko znakomitym językoznawcą, lecz także historykiem. Wysunął, na przykład, nader przekonującą tezę, iż w 1683 r. Wielki Wezyr kara Mustafa nie zamierzał wziąć Wiednia szturmem, lecz miał nadzieję na poddanie miasta przez jego obrońców. Taka kapitulacja spowodowałaby, że łupy ze zdobytego miasta trafiłyby do sułtańskiego skarbca, podczas gdy w wypadku zdobycia miasta szturmem zostałyby przechwycone przez żołnierzy.
EN
The author recalls his contacts with Zygmunt Abrahamowicz, the late,eminent Polish Turkologist of Karaite origin. In addition to the catalogue of Ottoman documents held in the Polish archives, Abrahamowicz edited several Ottoman and Crimean historical texts, providing them with rich annotations. He was not only a distinguished linguist, but also a historian. For instance, he formulated the highly persuasive hypothesis that, in 1683, Grand Vizier Kara Mustafa had not intended to take Vienna by general assault, as he was hoping instead for the capitulation of the besieged garrison there. Such a capitulation would have ensured that the spoils to be found in Vienna would have been guaranteed for the Ottoman treasury whereas in a general assault they would have been captured by the soldiers.

Year

Volume

3

Pages

125-132

Physical description

Dates

published
2014-12-30

Contributors

References

  • „Kara Mustafa pod Wiedniem. Źródła muzułmańskie do dziejów wyprawy wiedeńskiej 1683 roku”. Z tureckiego przełożył i opracował Zygmunt Abrahamowicz, Kraków 1973.
  • Abrahamowicz, Zygmunt, Tło polityczne i ekonomiczne wyprawy wiedeńskiej Kara Mustafy. „Kwartalnik Historyczny”, t. 90, 1983.
  • Hadży Mehmed Senai z Krymu, „Historia Chana Islam Gereja III. Tekst turecki wydał, przełożył i opracował Zygmunt Abrahamowicz, uzupełniający komentarz historyczny Olgierd Górka i Zbigniew Wójcik, pod redakcją naukową Zbigniewa Wójcika, Warszawa 1971.
  • Kołodziejczyk, Dariusz, „Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystyka źródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego”, Warszawa 2013.
  • Kołodziejczyk, Dariusz, Az oszmán ‘katonai lemaradás’ problémája és a kelet-európai hadszíntér[The Problem of Ottoman ‘military backwardness’ and the East European Theatre of War] „AETAS” 1999, z. 4, ss. 142–148.
  • Schulhof, Iszák, “La Meghillà di Buda (1686)”, prefazione e traduzione di Paolo Agostini, postfazione di Ferenc Szakály, Roma 1982.
  • Tabakoğlu, Ahmet, XVII. ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı Bütçeleri, [w:] Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan’a Armağan // „Istanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi Mecmuası”, t. 41, Istanbul 1985, s. 397.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2014_3_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.