PL EN


2015 | 4 | 35-45
Article title

Analiza porównawcza krymskokaraimskich piosenek ludowych

Authors
Content
Title variants
EN
Comparative analysis of Crimean Karaim folk songs
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i analiza dwóch piosenek ludowych, zwanych türkü, skopiowanych do rękopiśmiennych ksiąg przez Karaimów, którzy w dziewiętnastym wieku mieszkali na terenie Krymu. Na potrzeby artykułu wybrałam piosenki, które pojawiają się w więcej niż jednym rękopisie, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie analizy porównawczej tekstów pod kątem literackim i językowym. Rękopisy karaimskie były spisywane w różnych lokalizacjach na półwyspie krymskim, co miało wpływ na język, którym posługiwali się kopiści. Ponadto nie istniał zestandaryzowany język literacki, który byłby używany we wszystkich społecznościach karaimskich. Między innymi z tego powodu omawiane przeze mnie wersje piosenek w sposób nieunikniony różnią się od siebie pod względem tekstowym, jak i językowym.
EN
The aim of this paper is to present and analyze the content of two folk songs called Türkü, which were copied into handwritten books by Karaims living in the Crimea in the 19th century. For the purpose of this paper I have chosen songs which appear in more than one manuscript in order to make a comparatison of the literary content and linguistic properties of the works in question. Karaim manuscripts were copied in different locations throughout the Peninsula, which affected the vernacular used by the copyists. Moreover, no standard literary language was used by all Karaim communities. It is due to these reasons, among others, that the aforementioned songs were bound to differ from one another.
Year
Volume
4
Pages
35-45
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
References
 • Aksoy, Ömer Asım i in., Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, t. I–VI, Ankara 2009.
 • Aqtay, Gülayhan, Eliyahu ben Yosef Qılcı’s Anthology of Crimean Karaim and Turkish Literature, İstanbul 2009.
 • Aqtay, Gulayhan, Henryk Jankowski, A Crimean Karaim-English Dictionary, Poznań 2015.
 • Baskakov, N. A., A. Zajączkowski, S. M. Shapshal (red.), Karaimsko-russko-pol’skij slovar’, Moskva 1974.
 • Bezmez, Serap, C. H. Brown (red.), Türkçe-İngilizce Redhouse Sözlüğü, İstanbul 2005.
 • Çulha, Tülay, Kırım Karaycasının Katık Mecuması. Metin-Sözlük-Dizin, İstanbul 2010a.
 • Çulha, Tülay, Proben der Volkslitteratur der Nordlichen Turkischen Stamme von W. Radloff. VII. Theil. Kuzey Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler. VII Bölüm, İstanbul 2010b.
 • Doerfer, Gerhard, Das Krimosmanische, [w:] Philologiae Turcicae Fundamenta, red. Jean Deny i in., Wiesbaden 1959, s. 272–280.
 • İslam Ansiklopedisi, t. 37, İstanbul 2009.
 • Jankowski, Henryk, Literatura krymskokaraimska, „Przegląd Orientalistyczny” 2012, nr 1–2, 50–68.
 • Jankowski, Henryk, On the Language Varieties of Karaims in the Crimea, „Studia Orientalia” 2003, nr 95, 109–130.
 • Radloff, V. V., Proben der Volkslitteratur der Nördlichen Türkischen Stämme. Theil VII. Mundarten der Krym, St. Petersburg 1896.
 • Smętek, Dorota, Crimean Karaim Version of Melukhat Sha’ul. Critical Edition and Linguistic Analysis, 2012 [niepublikowana rozprawa doktorska].
 • Smętek, Dorota, The Question of the Existence of a Common Literary Language of the Crimean Karaites in the Nineteenth Century, [w:] Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten years of Turkology in Poznań, red. Henryk Jankowski, Poznań 2013, s. 111–122.
 • Zajączkowski, Ananiasz, Literatura karaimska (Szkic bibliograficzny), „Myśl karaimska” 1926, nr 1, 3, s. 7–17.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2015_04_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.