PL EN


2015 | 4 | 127-144
Article title

Glossa do karaimskiej sfragistyki

Content
Title variants
EN
Glossary for Karaite Sigillography
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Very little is known about the Karaite seals used during time of the Polish-Lithuanian Commonwealth. The development of the administration in the Russian Empire forced Karaites to use these seals. However the new reality that emerged following the introduction of a new law in the Republic of Poland in 1936 offered them a chance to change some aspects of official Karaite iconography.
EN
Very little is known about the Karaite seals used during time of the Polish-Lithuanian Commonwealth. The development of the administration in the Russian Empire forced Karaites to use these seals. However the new reality that emerged following the introduction of a new law in the Republic of Poland in 1936 offered them a chance to change some aspects of official Karaite iconography.
Year
Volume
4
Pages
127-144
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
References
  • Kiaupa, Zigmantas, Dwuczłonowe miasto Troki w XV–XVI wieku, [w:] Z dziejów kultury prawnej. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, Warszawa 2004, s. 345–352.
  • Kobeckaitė, Halina, Karaimi w Wilnie i Trokach, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1993, nr 3–4, s. 45–46.
  • Gąsiorowski, Stefan, Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie i jego członkowie w latach 1932-1939, [w:] Karaj kiuńlari. Dziedzictwo Narodu Karaimskiego we Współczesnej Europie, pod red. M. Abkowicz i H. Jankowskiego, Wrocław 2004 [druk: 2005] s. 71–83. [Toż w języku rosyjskim, tamże s. 222–234].
  • Jaroszyńska, Irena, Karaimska symbolika w herbie Nowego Miasta, „Awazymyz” 2008, nr 2 (19), s. 19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2015_04_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.