PL EN


2015 | 4 | 147-165
Article title

Towarzystwo edukacyjne "Limmud Tora"

Content
Title variants
EN
The "Limmud Torah" Educational Society
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Szkolnictwo karaimskie w drugiej połowie XIX i na początku XX w. podlegało zmianom dostosowującym je do aktualnego prawodawstwa Imperium Rosyjskiego, nastawionego w dłuższej perspektywie na zrusyfikowanie i wynarodowienie Polaków i narodów zamieszkujących na terenach dawnej Rzeczpospolitej. Szczególnie po Powstaniu Styczniowym prawodawstwo rosyjskie wprowadzało unifikację systemów oświatowych i ujednolicenie programów nauczania. Przeniesienie akcentów w systemie edukacyjnym na program świecki kosztem przedmiotów tradycyjnie nauczanych w szkołach karaimskich spowodowało, że znajomość języka hebrajskiego i języka ojczystego oraz zasad własnej religii w młodym pokoleniu znacznie się osłabiła. W 1913 r. w Trokach podjęto inicjatywę edukacyjną, której celem było stworzenie drugiego stopnia edukacji religijnej, co w dalszej perspektywie miało podnieść wiedzę młodzieży w zakresie zasad wiary i języka hebrajskiego młodzieży oraz zapewnić wykształconą kadrę nauczycielską dla szkół karaimskich. Powołane do życia towarzystwo edukacyjne Limmud Tora miało opracować program kształcenia, uzyskać środki pozwalające na zatrudnienie nauczyciela oraz odpowiadać za sprawy organizacyjne, a także weryfikować efekty edukacyjne. Inicjatywa ta nie wyszła, niestety, poza etap planowania – na przeszkodzie stanął wybuch I wojny światowej.
EN
Karaim education in the second half of the nineteenth century and the early part of the twentieth underwent a number of changes that brought it in line with legislative measures implemented throughout the Russian Empire aimed at promoting long-term Russification and denationalization of Poles and other nationalities living in areas of the former Commonwealth. Russian legislation was designed to unify education systems and standardize teaching programs, especially after the January Uprising. The emphasis placed on secular topics in the educational system significantly weakened Karaites’ knowledge of Hebrew and their mother tongue as well as the principles of Karaim religion among the younger generation. In 1913 an educational initiative was undertaken in Trakai aimed at creating a second level of religious education, which in the long term would increase young people’s knowledge of the principles of faith and Hebrew language and ensure an educated teaching staff for Karaite schools. The goal of establishing the Limmud Torah Educational Society was to develop a programme of education, obtain the means to employ teaching staff and be responsible for organizational matters and educational outcomes. This initiative did not ,unfortunately, progress beyond the planning stage – the outbreak of World War I stood in the way.
Year
Volume
4
Pages
147-165
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
References
 • Firkovič, Izaak N. (05.11.1913 r.): Pismo Direktoru narodnyh učiliŝ Vilenskoj Guberníi. Biblioteka Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, BWLAN F301-343, fol. 6 r.
 • Kobeckíj, Leon i in. (31.08.1913 r.): Obŝestvíenno-nacíonalnyj prigovor. Biblioteka Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, BWLAN F301-343, fol. 1 r – 2 r.
 • Mickevič, Zaharí (31.08.1913 r.): Prigovor. Biblioteka Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, BWLAN F301-343, fol. 4 r – 4 v.
 • [Program nauczania] (27.10.1913 r.): Položeníe o posléobédennyh″ zanâtíah″ s″ karaimskimi dét’mi oboego pola dlâ obučeníâ ih″ biblejskomu âzyku i ustoâm″ karaimskoj religíi. Biblioteka Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, BWLAN F301-343, fol. 11 r – 12 v.
 • Špakovskíj, Aleksandr i in. (27.10.1913 r.): Obŝestvíennyj prigovor. Biblioteka Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, BWLAN F301-343, fol. 5 r – 4 v.
 • [Spis członków założycieli] (31.08.1913 r.): Imennoj spisok″ lic″, izâvivših″ želaníe byt’ členami-učereditelami v g. Trokah″ „Limmud-Tora”, soglasno obŝestvíenno-nacíonalnyu prigovoru prihožan″ Trokskoj karaimskoj kenasy ot″ 31 avgusta 1913 goda. Biblioteka Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, BWLAN F301-343, fol. 3 r – 3 v.
 • Ministerstvo narodnogo prosveŝeniâ (14.06.1864): Položenie o načal’nyh narodnyh učiliŝah. W: Sbornik postanovlenii po Ministerstvu narodnogo prosveŝeniâ (3), s. 1342–1350, dostępne na stronie internetowej: http://www.hrono.ru/dokum/1800dok/18640714.php w dniu 20.11.2015.
 • Ministerstvo narodnogo prosveŝeniâ (25.05.1874): Položenie o načal’nyh narodnyh učiliŝah. W: Sbornik postanovlenii po Ministerstvu narodnogo prosveŝeniâ (6), s. 223–234, dostępne na stronie internetowej: http://www.detskiysad.ru/raznlit/istped007.html w dniu 20.12.2015.
 • Ministerstvo narodnogo prosveŝeniâ (22.04.1911 r.): O vvedenii vseobŝego načal’nogo obučeniâ v Rossijskoj imperii, w: Programma reform P.A. Stolypina. Dokumenty i materialy. Moskva: Rossijskaâ Političeskaâ Enciklopediâ (t. 2), dostępne na stronie internetowej: http://www.doc20vek.ru/node/1638 w dniu 20.11.2015.
 • Ministerstvo narodnogo prosveŝeniâ (25.06.1912 r.): Položenie o vysših načal’nyh učiliŝah, W: Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii za 1912, T.32, 949-958, dostępne na stronie internetowej: http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_82.htmlw dniu 20.11.2015.
 • Abkowicz, Mariola (2014): Na tropach dziejów rodziny. Awazymyz 3 (44), 4–7.
 • Abkowicz, Rafał (1999): Wspomnienie. Awazymyz (2), s. 4–5.
 • Charczenko, Izaak (1925): On jednak będąc miłosierny? (Ze wspomnień starca sędziwego Z. M.). Myśl Karaimska 1 (2), s. 29–32.
 • Čehov, H., V. (1923): Tipy russkoj školy v ih istoričeskom razvitii. Moskva: Izd. T-va „Mir”, s. 42.
 • Eršova, O. I. (2006): Razvitie načalnogo narodnogo obrazovaniâ v Vilenskom učebnom okruge v 70–90 gg. XIX v., w: Pracy gístaryčnaga fakul’tèta BDU, red. U. K. Koršuk, t. 1. Mínsk: BDU, s. 226–230.
 • Jędrych, Michał (2010): Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim w XIX w., dostępne na stronie internetowej: http://historia.org.pl/2010/08/20/polityka-oswiatowa-caratu-w-krolestwie-polskim-w-xix-w/#identifier_0_7854 w dniu 20.11.2015.
 • Pawelec, Lidia (2009): Reformy szkolne w pierwszej połowie XIX wieku. Biuletyn Historii Wychowania (25), s. 71–81.
 • Špakovskíj, A. I. (1913): Vybory mladšago gazzana. Karaimskoe Slovo (1), s. 16.
 • Szymański, Leonard (1983): Zarys polityki caratu wobec szkolnictwa ogólnokształcącego w Królestwie Polskim w latach 1815-1915: AWF (Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, t. 4).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2015_04_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.