PL EN


2016 | 5 |
Article title

Młody Dawid. Postać pretendenta do tronu ukazana na tle konfliktu ze starym królem w krymskokaraimskim tłumaczeniu maskilskiego dramatu

Authors
Content
Title variants
EN
Young David. The character of the pretender to the throne in the context of the conflict between himself and the old king in a Karaim translation of a maskilic drama
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
W  artykule omówiono biblijną postać Dawida, i jego przedstawionie w krymskokaraimskim tłumaczeniu maskilskiego dramatu Meluk¯at Šaʾul ‘Królestwo Saula’. Postać przyszłego króla została przedstawiona w kontekście jego relacji z innymi głównymi postaciami w grze, czyli królem Saulem, synem jego Jonatanem i córką Mikal. Ponadto artykule przedstawiono różnice w sposobie, w jaki wcześnie życie Dawida jest przedstawione i zinterpretowane w dramacie i opisane w pierwszej Księdze Samuela.
EN
This article discusses the biblical figure of David as depicted in a Crimean Karaim translation of a maskilic drama called Melukhat Shaʾul ‘Saul’s Kingdom’. The character of the future king is presented in the context of his relationship with the other main characters of the play, namely king Saul, his son Jonathan and daughter Michal. Moreover, the article demonstrates differences in the manner in which David’s early life is depicted and interpreted that distinguishes it from the drama described in The First Book of Samuel.
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
2016-12-30
Contributors
References
 • Ha-Efrati, Józef Tropplowicz. 1821. Meluḵat Ša’ul ha-Meleḵ ha-Rišon al Yešurun, Kraków.
 • Jankowski, Henryk. 2012. Literatura krymskokaraimska, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1-2, s. 50-68.
 • Fishman, David E. 1995. Russia's First Modern Jews: The Jews of Shklov, New York – London.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Wyd. 3 popr. 1990. Poznań – Warszawa.
 • Shaked, Gershon. 1968. Przedmowa, [w:] Melukhat Sha’ul, Jerusalem.
 • Shapira, Dan. 2003. The Turkic Languages and Literatures of the East European Karaites, [w:] Meira Polliack (red.). Karaite Judaism. A Guide to its History and Literary Sources, Leiden – Boston, s. 657-707.
 • Sklare, David E. 2011. Lutski family, [w:] The Oxford Dictionary of the Jewish Religion. Second Edition, red. Adele Berlin, New York – Oxford, s. 456.
 • Skolnik, Fred (red.). 2007. Joseph Ha-Efrati (Tropplowitz), [w:]
 • Encyclopaedia Judaica. 2nd ed. V. 8, Detroit, s. 195.
 • Smętek, Dorota. 2012. Crimean Karaite Translation of a Hebrew Drama „Melukhat Sha’ul” as an Example of Rabbinic Literature’s Influence on Literary Activity of the Crimean Karaites, „Jewish History Quarterly”, nr 244, 4, s. 520-529.
 • Smętek, Dorota. 2015. Crimean Karaim Version of Melukhat Sha’ul. Critical Edition and Linguistic Analysis, Poznań [=Turkic Studies 5].
 • Szapszał, Seraja. 1918. Kratkìj očerk tjurksko-karaimskoj literatury, „Izvĕstìja Karaimskago Duxovnago Pravlenìja”, nr 1, s. 6-10; nr 2, s. 13-17.
 • Waxman, Meyer. 1960. A History of Jewish Literature. V. 3, From the Middle of the Eighteenth Century to 1880, New York – London.
 • Zajączkowski, Ananiasz. 1926. Literatura karaimska (Szkic bibliograficzny), „Myśl Karaimska”, nr 1, 3, s. 7-17.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2016_05_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.