PL EN


2017 | 6 | 7-16
Article title

Włodzimierz Zajączkowski biografista. Współpraca krakowskiego turkologa z Polskim Słownikiem Biograficznym w latach 1947-1976

Content
Title variants
EN
Włodzimierz Zajączkowski as a Biographer. The Relationship between the Cracow Turkologist and the Polish Biographical Dictionary, 1947–1976
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Professor Włodzimierz Zajączkowski (1914–1982), a prominent Turkologist, cooperated with the board of editors of Polish Biographical Dictionary for almost 30 years. Over that period of time he published 10 biographies, mostly of Karaims who lived between the 16th and the 20th centuries. They were as follows: Isaac ben Abraham from Troki, author of the work Chizzuk emuna, Josef Malinowski, his student, Iliasz Karaimowicz, Colonel Perejaslav, Mordechai ben Nisan, historian and philologist, Sima Izaak Lutski, author of 25 works, Josef Salomon Lutski, hazzan in Eupatoria, Bogusław Firkowicz, the hazzan in Troki, Aleksander Mardkowicz, founder of the Karaim publishing house in Lutsk and the periodical “Karaj Awazy“, Josef Lobanos, hazzan in Vilna, as well as the only non-Karaim in this group, Jan Grzegorzewski, journalist, ethnographer and orientalist. The biographies  authored by Zajączkowski were typically small volumes with a modest source basis, which was due to editorial restrictions and problems with obtaining sources and literature on the subject during this period. Nevertheless, his biographies offer a solid foundation for further in-depth academic research on the characters described in these texts, which is especially valuable of karaimologists.
PL
Profesor Włodzimierz Zajączkowski (1914–1982) znany turkolog, współpracował z Polskim Słownikiem Biograficznym przez prawie 30 lat. W tym okresie opublikował dziesięć biogramów, w tym w większości Karaimów, którzy żyli między XVI a XX wiekiem. Byli to: Izaak ben Abrahama z Trok, autor dzieła Chizzuk emuna, Józef Malinowski, jego uczeń, Iliasz Karaimowicz, pułkownik perejasławski, Mordechaj ben Nisan, historyk i filolog, Sima Izaak Łucki, autor 25 prac, Józef Salomon Łucki, hazzan w Eupatorii, Bogusław Firkowicz, hazzan w Trokach, Aleksander Mardkowicz, twórca wydawnictwa karaimskiego w Łucku i czasopisma „Karaj Awazy“, Józef Łobanos, hazzan w Wilnie oraz jedyny nie-Karaim, Jan Grzegorzewski, dziennikarz, etnograf i orientalista. Biogramy jego autorstwa charakteryzowały się małą objętością i skromną podstawą źródłową, co wiązało się z ograniczeniami redakcyjnymi i problemami z pozyskiwaniem źródeł i literatury tematu w omawianym okresie. Nie mniej biogramy jego są solidnym zaczynem do dalszych pogłębionych badań naukowych nad opisywanymi postaciami, cennym szczególnie dla karaimologów.
Year
Volume
6
Pages
7-16
Physical description
Dates
published
2017-12-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2017_6_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.