PL EN


2017 | 6 | 201-223
Article title

Diariusz trocki jako źródło do badań nad historią samorządu trockiego oraz społeczności karaimskiej w Trokach w latach 1918–1927

Content
Title variants
EN
The Trakai Journal as a Source of Research on the History of Trakai Local Government and Karaim Society in Trakai in the years 1918–1927
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zachowany w rękach prywatnych diariusz trocki opracowany z okazji wizyty w Trokach prezydenta Ignacego Mościckiego przez przedstawicieli władz samorządowych jest cennym dokumentem życia społecznego miasta, w tym społeczności karaimskiej, opisującym wydarzenia z lat 1918–1927. Informacje dotyczące wizyty Prezydenta 4 lipca 1927 r., która była powodem powstania tego dokumentu, pozwalają również na sprecyzowanie okoliczności, w jakich karaimska społeczność otrzymała w darze skarbczyk do przechowywania przywilejów królewskich.
EN
The Trakai Journal, prepared by representatives of the local authorities on the occasion of the visit to Trakai of President Ignacy Moscicki and which is currently in private hands, is a valuable source of information on city life, including the life of the Karaim community, describing events from the years 1918–1927. Details on the President’s visit of 4th of July 1927, which was the main motivation for preparing this record, offers an accurate insight into the circumstances in which the treasury box was received as a gift for keeping royal privileges.
Year
Volume
6
Pages
201-223
Physical description
Dates
published
2017-12-20
Contributors
References
  • Kobeckaitė, H. (2016), Trakų miesto kronika nuo 1918 m. gruodžio mėn., „“, 22.04.2016, dostępny na: http://www.traku-zeme.lt/traku-miesto-kronika-nuo-1918-m-gruodzio-men/ ).
  • Liubartas, V. (12 maja 2010), Neskolko listkov iz dnevnika odnogo goroda, „Obzor“, 12 maja 2010, dostępny na: https://www.obzor.lt/news/n521.html (otwarty 10 grudnia 2017).
  • L-y, M. (1933), Wśród przywiązanych do Rzplitej karaimów, „Kurjer Bydgoski“, 31.08.1933, dostępny na: http://retropress.pl/kurjer-bydgoski/wsrod-przywiazanych-do-rzplitej-karaimow/ (otwarty 10 listopada 2017).
  • Mościcki, I. (1955), Autobiografia. Wspomnienia i relacje, Kolekcja dotycząca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego.
  • (1927), P. Prezydent Rzeczpospolitej w grodzie Kiejstuta, „Tygodnik Ilustrowany“ (29), s. 569.
  • Szyszman, S. (1929a), Archiwum przy karaimskim Zarządzie Duchownym, „Myśl Karaimska“, nr 5 (2), s. 41.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2017_6_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.