PL EN


2018 | 7 | 109-127
Article title

Księga sądowa ‒ tom 10. jako źródło wiedzy o Karaimach z Krymu

Content
Title variants
EN
The 10th court register as a source of knowledge on Crimean Karaims
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The 10th court register documents cases registered in the record office in Crimean Khanate between the years 1666 and 1669/70. The purpose of this article is to present unpublished legal material regarding Karaims listed in this register as parties to proceedings as well as to collect data such as names, fathers’ names, places of origin or residence as well as the subject matter dealt with in particular cases. An analysis of this data will not only contribute to a better understanding of the individual biographies of Karaims inhabiting 17th century Crimea, but may also serve as a starting point for further research based on the source material.
PL
10. księga sądowa dokumentuje sprawy w jednej z kancelarii sądowych w Chanacie Krymskim, które zostały odnotowane w latach 1666-1669/70. Celem tego artykułu jest przybliżenie treści niepublikowanych dotąd zapisów sądowych zawartych w omawianym tomie, w których stroną postępowania byli Karaimi, a także zebranie danych tj. imiona, imiona ojców, miejsca zamieszkania i/lub pochodzenia (jeśli zostały odnotowane), przedmioty spraw z udziałem Karaimów, które zarejestrowano. Opracowanie tych wszystkich materiałów może przyczynić się do lepszego poznania dziejów i losów poszczególnych Karaimów zamieszkujących XVII wieczny Krym, a także stać się punktem wyjścia do dalszych badań w oparciu o materiał źródłowy.
Year
Volume
7
Pages
109-127
Physical description
Dates
published
2018-12-20
Contributors
References
 • Abrahamowicz, Zygmunt, Dubiński, Aleksander, Płaskowicka Rymkiewicz, Stanisława [tłum.], Księga podróży Ewliji Czelebiego (Wybór). Warszawa: Książka i Wiedza, 1969.
 • Aqtay, Gulayhan, Jankowski, Henryk, A Crimean Karaim-English Dictionary, Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2015.
 • Aṣ-Ṣuqūq aš-šari‘īyya wa as-siğillāt al-mar‘iyya vol. 10.
 • Baski, Imre, A Preliminary Index to Rásónyi's Onomasticon Turcicum, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986.
 • Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugât, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, 2010.
 • Gafurov, Аlim, Imâ i istoriâ. Ob imenah arabov, percov, tadžikov i tûrkov. Slovar, Moskva: Nauka, 1987.
 • Jankowski, Henryk, A Historical-Etymological Dictionary of Pre-Russian Habitation Names of the Crimea, Boston: Brill, 2006.
 • Kozłowska, Maria, Słownik turecko-polski, Warszawa: Emka, 2006.
 • Oğuz, Mustafa, Girit (Resmo) Şer‘iye sicil Defterleri (1061-1067), İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarih Ana Bilim Dal, Yeni Çağ Tarihi Dalı, 2002. [niepublikowana praca doktorska]
 • Rásónyi, László, Baski, Imre, Onomasticon Turcicum. Turkic Personal Names I-II, Bloomington, Indiana: Indiana University Denis Signor Institute for Inner Asian Studies, 2007.
 • Sami, Şemseddin,. Kamus-i Türki, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1917 (2005).
 • Stefaniak-Rak, Katarzyna, Protokoły rozpraw sądowych XVII wiecznego Krymu. Analiza językowa i kulturowa, Poznań: Wydział Neofilologii, Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki, 2011. [niepublikowana praca doktorska]
 • Stefaniak-Rak, Katarzyna, Karaimi w szariackim sądzie na Krymie w XVII wieku „Almanach Karaimski” 2015, t. 4, s.65-78.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2018_7_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.