PL EN


2018 | 7 | 145-180
Article title

Publicystyka Aleksandra Mardkowicza dotycząca tematyki prawa notarialnego.

Authors
Content
Title variants
EN
The journalism of Aleksander Mardkowicz on the subject of notarial law. Collection of texts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nieznanym dotąd aspektem działalności publicznej Aleksandra Mardkowicza była jego publicystyka dotyczącą zagadnień prawa notarialnego. Zbiór tekstów obejmuje sześć jego artykułów i polemik oraz jedną replikę na jego wystąpienie. Napisał je będąc notariuszem w Łucku. Teksty ukazały się w latach 1932-1935 w Warszawie w dwutygodniku „Notarjat i Hipoteka”.
EN
One hitherto unknown aspect of Aleksander Mardkowicz’s active public life were his publications on issues of notarial law. This collection of texts includes six of his articles and polemics as well as a rejoinder to one of his public talks. He wrote them while working as a notary in the Lutsk. The texts were published in Warsaw in the fortnightly magazine “Notarjat i Hipoteka” in the years 1932–35.
Year
Volume
7
Pages
145-180
Physical description
Dates
published
2019-01-22
Contributors
References
 • Bibliografia giuridica internazionale, a cura di Salvatore Galgano, ed. Instituto Italiano di studi legislativi, vol. VI, Rome 1937.
 • Burakowski, Tadeusz, Bibljografia notarjatu polskiego 1919–1933, „Przegląd Notarialny” 1935, nr 3-4, s. 79–84.
 • Czarnecki, W[acław], Jeszcze o art. 76 projektu ustawy notarjalnej, „Notarjat-Hipoteka” 1933, nr 12 (56), s. 3.
 • Deržavnyj arhìv Volins’koї oblasti: Putivnik, naukovyi redaktor Gennadij Bondarenko. Luck’: Nadstir’â 2011
 • Ivánka, Aleksander, Wspomnienia skarbowca 1927–1945, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967.
 • Mardkowicz, A[leksander], Art. 76 projektu ustawy notarialnej. Sporządzanie aktów dla niepiśmiennych, „Notarjat-Hipoteka”, 1933, nr 7 (51), s. 2–3.
 • Mardkowicz, A[leksander], Jeszcze o opłacie stemplowej od cesji i pełnomocnictwa. Kilka słów repliki w odpowiedzi na wywody p. Achillesa Rosenkranza, „Notariat-Hipoteka”, 1932, nr 18 (26), s. 6–7.
 • Mardkowicz, A[leksander], Na marginesie ustawy stemplowej. Cesja. - Pełnomocnictwo, „Notarjat-Hipoteka”, 1932, nr 12 (20), s. 13.
 • Mardkowicz, A[leksander], W sprawie zamiany nieruchomości (artykuł dyskusyjny), „Notarjat-Hipoteka”, 1935, nr 4, s. 45.
 • Mardkowicz, Aleksander, Kilka kwestii wątpliwych z projektu ustawy notarialnej. „Notarjat-Hipoteka”, 1933, nr 12 (56), s. 1–2.
 • Mardkowicz, Aleksander, W splocie przepisów, „Notarjat-Hipoteka”, 1934, nr 1-2 (74–75), s. 2–3.
 • Niemirowicz-Szczytt, Adam, Poświadczenie odpisu pełnomocnictwa. Pokwitowanie z odbioru protestu, „Notarjat-Hipoteka” 1932, nr 20 (28), s. 9–10.
 • Od Redakcji: Kol. B. Bazilewicz, „Notarjat-Hipoteka” 1935, nr 3, s. 36.
 • Pawelec, Mariusz, Aleksander Mardkowicz jako kolekcjoner folkloru karaimskiego, „Almanach Karaimski” 7, 2018, s.
 • Pawelec, Mariusz, Nowe szczegóły z biografii Aleksandra Mardkowicza (1875–1944), „Almanach Karaimski” 4, 2015, s. 19–32.
 • Płaza, Stanisław, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, część 3: Okres międzywojenny, Kraków: Księgarnia Akademicka 2001.
 • Rakowiecki, Bronisław, Na marginesie polemiki o kryteria podstawowe i niektóre postanowienia ustawy stemplowej, „Notarjat-Hipoteka” 1932, nr 19 (27), s. 4–6.
 • Rosenkranz, Achilles, Na marginesie ustawy stemplowej. I. Kryterja podstawowe. II. Cesja. Pełnomocnictwo, „Notarjat-Hipoteka” 1932, nr 16 (24), s. 7–10.
 • Rosenkranz, Achilles, Ustawa o opłatach stemplowych wraz z przepisami wykonawczemi. Teksty i komentarz, nakładem Izby Przemysłowo-Handlowej, Warszawa 1933.
 • Sulimowicz, Anna, Listy do Łucka. Aleksander Mardkowicz jako adresat korespondencji Ananiasza Zajączkowskiego, „Almanach Karaimski” 2, 2013, s. 37–60.
 • Z sali sądowej: Sprawa trzech notariuszów łuckich, „Wołyń: tygodnik społeczny, polityczny i gospodarczy” 1937, nr 24, s. 10.
 • Z życia organizacyjnego: Oddział w Łucku, „Notarjat-Hipoteka” 1939, nr 5-6, s. 61.
 • Z życia organizacyjnego: Protokół, „Notarjat-Hipoteka” 1938, nr 13-22, s. 208–209.
 • Zajączkowski, Włodzimierz, Mardkowicz (Mardkowicz Kokizow) Aleksander, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 19, Kraków: Polska Akademia Nauk 1974, s. 617–618.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2018_7_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.