PL EN


2019 | 8 | 9-33
Article title

A South-Western Karaim Bible Translation of the Book of Genesis in manuscript no. JSul.III.01

Content
Title variants
FR
A South-Western Karaim Bible Translation of the Book of Genesis in manuscript no. JSul.III.01
PL
Księga Rodzaju w tłumaczeniu Biblii na południowo-zachodni dialekt języka karaimskiego. Rękopis nr JSul.III.01
RU
A South-Western Karaim Bible Translation of the Book of Genesis in manuscript no. JSul.III.01
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule zostały przedstawione wstępne uwagi dotyczące rękopisu nr. JSul.III.01, który zawiera tłumaczenie pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu na dialekt południowozachodni języka karaimskiego. Autor artykułu prezentuje przykładowy materiał językowy z Księgi Rodzaju uzupełniony o tłumaczenie na język angielski oraz omawia kwestie dotyczące fonologii języka rękopisu, koncentrując się na procesie delabializacji, który zaszedł w południowozachodnim dialekcie języka karaimskiego.
EN
This article presents preliminary remarks on manuscript no. JSul.III.01, which features a south-western Karaim translation of the five books of the Pentateuch. The author provides a sample of linguistic material from the Book of Genesis along with an English translation and discusses a number of phonological issues related to the language of the translation, focusing on the delabialization process that occurred in south-western Karaim.
Year
Volume
8
Pages
9-33
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
 • Aqtay, Gulayhan, Jankowski, Henryk. 2015. A Crimean Karaim-English dictionary (= Prace Karaimoznawcze nr 2). Poznań.
 • Aqtay, Gulayhan. 2016. Edycja krymskokaraimskiego przekładu Tanachu na podstawie rękopisu z Cambridge. Zawartość tomu I i IV, Almanach Karaimski 5: 35–46.
 • Baskakov, N. A., Šapšal, S. M., Zajončkovskij, A. (eds.). 1974. Karaimsko-russko-poĺskij slovaŕ. Słownik karaimsko-rosyjsko-polski. Moskva.
 • Grzegorzewski, Jan. 1916–1918. Caraimica. Język Łach-Karaitów. Narzecze południowe (łucko-halickie), Rocznik Oryentalistyczny 1/2 (1916–1918): 252–296.
 • Jankowski, Henryk. 1997. A Bible Translation into the Northern Crimean Dialect of Karaim, Studia Orientalia 82: 1–84.
 • Jankowski, Henryk. 2008. The question of the existence of Crimean Karaim and its relation to Western Karaim: Tamara Bairašauskaite, Halina Kobeckaite, Galina Miškiniene (eds). Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenes tradicijoje: totoriai ir karaimai. Orient in the Social Tradition of the Grand Duchy of Lithuania: Tatars and Karaims. Orient w tradycji społeczeństwa litewskiego: Tatarzy i Karaimi. Vilnius: 161–168.
 • Jankowski, Henryk, Aqtay, Gulayhan, Cegiołka, Dorota, Çulha, Tülay, Németh, Michał. 2019. The Crimean Karaim Bible Vol. 1: Critical edition of the Pentateuch, Five Scrolls, Psalms, Proverbs, Job, Daniel, Ezra and Nehemiah. Vol. 2: Translation (= Turcologica 119). Wiesbaden.
 • Németh, Michał. 2014a. A historical phonology of Western Karaim. Alveolars and front labials in the south-western dialect, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 131/3: 247–267.
 • Németh, Michał. 2014b. An early North-Western Karaim Bible translation from 1720. Part 1. The Torah, Karaite Archives 2: 109–141.
 • Németh, Michał. 2015a. A historical phonology of Western Karaim. The process of its diversification into dialects, Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis 132: 167–185.
 • Németh, Michał. 2015b. An early North-Western Karaim Bible translation from 1720. Part 2. The Book of Ruth, Karaite Archives 3: 49–102.
 • Németh, Michał. 2015c. An early North-Western Karaim Bible translation from 1720. Part 3. A contribution to the question of the stemma codicum of the Eupatorian print from 1841, Karaite Archives 3: 103–118.
 • Németh, Michał. 2016. A Crimean Karaim handwritten translation of the Book of Ruth dating from before 1687. Another contribution to the history of Crimean Karaim and to the question of the stemma codicum of the Eupatorian printed edition of the Tanakh from 1841, Türk Dilleri Araştırmaları 26/2: 161–226.
 • Németh, Michał. 2018. A historical phonology of Western Karaim. The process of its diversification into dialects. Part 2. Supplementary data on the absolute and relative chronology of sound changes, Rocznik Orientalistyczny LXXI, 2 (2018): 146–161.
 • Olach, Zsuzsanna. 2013. A Halich Karaim translation of Hebrew biblical texts (= Turcologica 98). Wiesbaden.
 • Pritsak, Omeljan. 1959. Das Karaimische: Deny, J., Grønbech, K., Scheel, H., Togan, Z.V. (eds). Philologiae Turcicae Fundamenta. Tom 1. Wiesbaden: 318–340.
 • Shapira, Dan. 2013. The Karaim translation of the Book of Nehemia copied in the 17th century’s Crimea and printed in 1840/1841 at Gözleve, on the copyist of the manuscript, and some related issues, Karaite Archives 1: 133–198.
 • Shapira, Dan. 2014. A new Karaite-Turkish manuscript from Germany: new light on genre and language in Karaite and Rabbanite Turkic Bible translations in the Crimea, Constantinople and elsewhere, Karaite Archives 2: 143–176.
 • Walfish, Barry Dov, Kizilov, Mikhail. 2011. Bibliographia Karaitica. An Annotated Bibliography of Karaites and Karaism. Leiden, Boston.
 • Zajączkowski, Ananiasz. 1931. Krótki wykład gramatyki języka zachodnio-karaimskiego (Narzecze łucko-halickie). Łuck.
 • Zarachowicz, Zarach. 1925. Josef Mordkowicz (1802-1884). W 40-tą rocznicę zgonu, Myśl Karaimska 1 (2): 20–23.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2019_8_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.