PL EN


2014 | 25 | 2 (43) | 4-8
Article title

Losy Karaimów halickich w Polsce po 1945 r.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przepisy repatriacyjne umożliwiały swobodny wyjazd Karaimów z Ukraińskiej SRR do Polski. Stosunkowo niewielu jednak haliczan się na to zdecydowało. Ci, który wyjechali, osiedlali się głównie na Wybrzeżu i w Warszawie.
Keywords
Year
Volume
25
Issue
Pages
4-8
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
References
 • Urzeczeni Orientem. Listy Profesora Ananiasza Zajączkowskiego do Profesora Tadeusza Kowalskiego 1925–1948, red. T. Majda, Warszawa 2013.
 • Polsko-radzieckie stosunki kulturalne 1944–1949. Dokumenty i materiały, oprac. W. Balcerak, Warszawa 1984, s. 47.
 • Jan Czeniakiewicz, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944–1948, Warszawa 1987, s. 42, 45.
 • Anna Dubińska, Garść danych o Karaimach z Łucka, „Awazymyz” 1999, z. 2 (3), s. 910.
 • Mariola Abkowicz, Karaimskie życie społeczne w Polsce po roku 1945. W: Karaimi. Pod red. Beaty Machul-Telus, Warszawa 2012, s. 180-205.
 • Szymon Pilecki, Z Kresów Wschodnich ku Politechnice Wrocławskiej, „Awazymyz” 2006, z. 1 (12), s. 37;
 • Julian Kobecki, Moja droga do Wrocławia. „Almanach Karaimski”, 2007, s. 105-106;
 • Romuald Łopatto, Jak z wilnianina stałem się wrocławianinem, „Awazymyz” 2011, z. 4 (33), s. 1014.
 • [A. Zajączkowski], Od redakcji, „Myśl Karaimska”. Seria nowa, 1946, z. 1, s. 4.
 • A. Zajączkowski, Sprawy organizacyjne Karaimskiego Związku Religijnego w RP, „Myśl Karaimska”. Seria nowa, 1946, z. 1, s. 143-144.
 • Anna Sulimowicz, Polscy turkolodzy Karaimi. Od przedmiotu do podmiotu badań. W: Karaimi. Pod red. Beaty Machul-Telus, Warszawa 2012, s. 141-143.
 • Teofil Mikulski, Fotografia zbiorowa Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego, Wrocław 1995.
 • Anna Sulimowicz, Wujcio Naczelnik, „Awazymyz” 2009, z. 2 (23), 1516.
 • Mariola Abkowicz, Anna Sulimowicz, Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii, Wrocław 2010.
 • Anna Sulimowicz, Mieczek i Siunek. „Awazymyz”, z. 1 (38), 2013, s. 413.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_az_v25i2__43__695
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.