PL EN


2014 | 25 | 2 (43) | 9-13
Article title

Czy Karaimi mieszkali niegdyś w Dawidowie?

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Żydowski historyk Majer Bałaban, powołując się na rzekomą miejscową tradycję, pisał o istnieniu tu gminy karaimskiej złożonej z przesiedleńców ze Lwowa. Za nim powtarzali to inni. Czy to twierdzenie znajduje jednak oparcie w źródłach?
Year
Volume
25
Issue
Pages
9-13
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
References
 • Jan Staszel, Wspomnienia Kazimierza Girtlera z podróży do Stanisławowa (1866-1867), „Rocznik
 • Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”, t. 37, Wrocław [i in.] 1992, s. 81–116.
 • Tomasz Zaucha, Kościół parafialny p.w. Św. Stanisława w Dawidowie, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J.K. Ostrowski, t. 9, Kraków 2001, s. 31–42.
 • Maciej Wilamowski, Stanisław z Dawidowa h. Wilczekosy, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. A. Romanowski, t. 42, Warszawa 2003, s. 23–26.
 • Majer Bałaban, Żydzi lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku, Lwów 1906, s. 7.
 • Majer Bałaban, Karaici w Polsce, „Nowe Życie”, I, 1924, nr 1, s. 15.
 • Mojżesz Schorr, [rec.] M. Bałaban, Żydzi lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku, „Kwartalnik Historyczny”, XXI, 1908, s. 546.
 • Witold Schreiber, Zur Anthropologie der Karaimkinder Galiziens, „Archiv für Anthropologie“, IX, 1910, s. 64.
 • Jakub Schall, Przewodnik po zabytkach żydowskich m. Lwowa, Lwów 1935, s. 8–9.
 • Edward Tryjarski, O ogólnej sytuacji językowej w gminach Ormian polskich, „Rocznik Orientalistyczny”, XXIII, 1960, nr 2, s. 12.
 • Eleonora Nadel-Golobič, Armenians and Jews in medieval Lvov. Their role in oriental trade 1400-1600, „Cahiers du Monde russe et soviétique”, XX, 1979, nr 34, s. 354.
 • Vladimir Melamed, Evrei vo L’vove. XIII – pervaâ polovina XX veka, L’vov 1994, s. 32.
 • Stefan Gąsiorowski, Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku, Kraków-Budapeszt 2008.
 • Joseph Rohrer, Versuch über die jüdischen Bewohner der österreichischen Monarchie, Wien 1804, s. 59 („kaum zehn jüdische Familien um Gaja und Dawidow bekannt, welche Ackerbauer sind“).
 • Stanisław Schnür-Pepłowski, Galiciana (1778-1812), Lwów 1896.
 • Sprawozdania z posiedzeń za rok 1906 i 1907, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, t. 9, 1915, nr 14, s. LV.
 • Majer Bałaban, Historia i literatura żydowska, t. 3, Lwów-Warszawa-Kraków 1925.
 • Majer Bałaban, Karaici w Polsce, „Nowe Życie”, I, 1924, nr 2, s. 166, zob. tenże, Studia historyczne, Warszawa 1927.
 • Majer Bałaban, Zapomniany zabytek. Żydowski cmentarz we Lwowie, „Sztuka”, I, 1911, nr 4, s. 173–176,
 • Majer Bałaban, Z historii Żydów w Polsce. Szkice i studia, Warszawa 1920.
 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej, t. 3, Lwów 1872, s. 14 nota.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_az_v25i2__43__698
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.