PL EN


2015 | 26 | 3 (48) | 20-23
Article title

O języku karaimskim i jego dziejach

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W poprzednim numerze przedstawiliśmy miejsce, jakie język naszych przodków zajmuje wśród języków świata i jego podział na dialekty. W drugiej części rozważań mowa jest o etapach jego rozwoju oraz o alfabetach, jakimi zapisywano go niegdyś i obecnie.
Keywords
Year
Volume
26
Issue
Pages
20-23
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
References
 • Éva Ágnes Csató, The Karaim language in Halych, w: Novochaťko, L., Fedoruk, O., Beregovśkyj, O. (red.): Karajimy Galyča: istorija ta kuľtura. Lviv–Galyč 2002, s. 135–139.
 • Henryk Jankowski, The question of the existence of the Crimean Karaim and its relation to western Karaim, w: Bairašauskaitė, T., Kobeckaitė, H., Miškinienė, G. (red.): Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai (= Straipsnių rinkinys, parengtas pranešimų, skaitytų tarptautinėje mokslo konferencijoje „610 osios totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje metinės“ 2007 m. rugsėjo 13–15 d. Vilniaus universitete, pagrindu), Vilnius 2008, s. 162–168.
 • Jankowski, Henryk, Crimean Turkish Karaim and the old north-western Turkic tradition of the Karaites, „Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae” 2015, t. 68/2, s. 199–214.
 • Małgorzata Machcińska, Lieszon hak-Kodiesz. Zagadnienia pisowni i wymowy hebrajszczyzny Karaimów polsko-litewskich (= Prace Karaimoznawcze 3), Poznań 2015.
 • Michał Németh, Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew Script (19th – 20th Centuries). A Critical Edition (= Studia Turcologica Cracoviensia 12). Kraków 2011.
 • Michał Németh, A historical phonology of Western Karaim. Alveolars and front labials in the south-western dialect, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2014, t. 131/3, s. 247–267.
 • Michał Németh, 2014b. A historical phonology of Western Karaim. The evolution of consonant harmony in the north-western dialect. „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2014, t. 131/4, s. 353–369.
 • Michał Németh, A historical phonology of Western Karaim. The process of diversification into dialects [złożone do druku w: Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 2015, t. 132].
 • Zsuzsanna Olach, A Halich Karaim translation of Hebrew biblical texts (= Turcologica 98), Wiesbaden 2013.
 • Zsuzsanna Olach, Debated issues in Karaim Hebrew orthography, „Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae”, 2015, t. 68, s. 183–197.
 • Dan Shapira, The Turkic languages and literatures of the East European Karaites, w: Polliack, M. (red.): Karaite Judaism. A guide to its history and literary sources. Leiden – Boston 2003, s. 657–728.
 • Dan Shapira, The Karaim translation of the Book of Nehemia copied in the 17th century’s Crimea and printed in 1840/1841 at Gözleve, on the copyist of the manuscript, and some related issues, „Karaite Archives” 2013, t. 1, s. 133–198.
 • Ananiasz Zajączkowski, Karaims in Poland: history, language, folklore, science. Warszawa – Paris 1961.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_az_v26i3__48__767
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.