Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2023 | 1 | 9-28

Article title

Stałość społecznej instytucji wychowania – zapoznana kategoria myśli pedagogicznej

Authors

Content

Title variants

EN
The stability of the social institution of education – the category of pedagogical thought is introduced

Languages of publication

Abstracts

EN
The subject of the analysis in this study is the phenomenon of stability, integrity and social stability of educational institutions. The following aspects of this phenomenon are distinguished and discussed: a) the stability of the cultural status of educational institutions; b) (relative) invariability of the function performed by the institution; c) stabilizing role of the material foundations of education; d) structural properties of the educational socosphere; e) practicing cultural „patterns of behavior” in teaching practice; f) the mechanism of recreating the cultural foundations of education.
PL
Przedmiotem analizy w niniejszym studium jest zjawisko stałości, integralności oraz trwałości społecznej instytucji wychowania. Wyróżnia się oraz omawia następujące aspekty tego zjawiska: a) stałość kulturowego statusu instytucji wychowania; b) (względną) niezmienność funkcji pełnionej przez tę instytucję; c) stabilizującą rolę materialnych podstaw wychowania; d) własności strukturalne edukacyjnej socjosfery; e) praktykowanie kulturowych „wzorów zachowań” w praktyce pedagogicznej; f) mechanizm odtwarzania kulturowych podstaw wychowania.

Year

Issue

1

Pages

9-28

Physical description

Dates

published
2023

Contributors

author
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

  • Nowa encyklopedia powszechna PWN (2004). T. 6. Hasło: wzór kulturowy.
  • Schulz R. (1992). Szkoła: instytucja, system, rozwój. Toruń: Edytor.
  • Schulz R. (2018). Ład edukacyjny jako (nieobecna) kategoria myśli pedagogicznej. Przegląd Badań Edukacyjnych, 26, 109–120. DOI: 10.12775/PBE.2018.006.
  • Schulz R. (2020). Całość i struktura jako kategorie systemowe oglądu edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
  • Słownik języka polskiego PWN. Hasło: stały. Zaczerpnięte 23 października 2023. Strona internetowa https://sjp.pwn.pl/sjp/staly;2523741.html
  • Słownik języka polskiego PWN. Hasło: trwały. Zaczerpnięte 23 października 2023. Strona internetowa https://sjp.pwn.pl/sjp/trwaly;2530906.html
  • Synonimy.pl. Hasło: stałość. Zaczerpnięte 23 października 2023. Strona internetowa https://www.synonimy.pl/synonim/sta%C5%82o%C5%9B%C4%87

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
26469526

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34767_PP_2023_01_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.