Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2023 | 1 | 103-116

Article title

Potencjały ukryte w uczniowskich doświadczeniach wyniesionych z edukacji zdalnej w czasie pandemii

Content

Title variants

EN
Potential hidden in students’ experiences regarding remote education during pandemic

Languages of publication

Abstracts

EN
This article presents a fragment of results of a research – its subject being Diagnosing needs and expectations of students and teachers in primary schools in Szczecin days before returning to school – conducted in May 2021 among 1125 students. Comfort-Stretch-Panic model, created by Karl Rohnke, has been used as a theoretical framework for said research. Students’ functioning in each and every one of the model’s aspects provides a synthetic depiction of unique, complementary experiences caused by remote education, imposed by the pandemic. The article focuses on a fragment of results and conclusions regarding potential hidden in such experiences in given time.
PL
W artykule zaprezentowano fragment wyników badania na temat: Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych w Szczecinie w przededniu powrotu do szkoły, przeprowadzonego w maju 2021 roku (reprezentatywna próba 1125 uczniów). Ramą teoretyczną badań jest model Komfort–Napięcie–Panika (ang. Comfort–Stretch–Panic model), autorstwa Karla Rohnke. Funkcjonowanie ucznia w każdej z tych trzech stref to syntetyczny obraz unikatowych, dopełniających się doświadczeń wywołanych wymogiem edukacji zdalnej w okresie pandemii. Przedmiotem niniejszego artykułu jest fragment wyników badań i wniosków dotyczących ukrytych potencjałów tkwiących w doświadczeniach zebranych przez uczniów w tamtym czasie.

Year

Issue

1

Pages

103-116

Physical description

Dates

published
2023

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Chojnacka B., Sielicka E., Murawska A., Nowotniak J. i Iwański R. (2021). Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych w przededniu powrotu do edukacji bezpośredniej. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Clemens V., Deschamps P., Fegert J.M. i in. (2020). Potential effects of “social” distancing measures and school lockdown on child and adolescent mental health. European Child & Adolescent Psychiatry, 29(6), 739–742. DOI: 10.1007/s00787-020-01549-w.
 • Di Pietro G., Biagi F., Costa P. i in. (2020). The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and international datasets. Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI: 10.2760/126686, JRC121071.
 • Hatzichristou C., Georgakakou-Koutsonikou N., Lianos P. i in. (2021). Assessing school community needs during the initial outbreak of the COVID-19 pandemic: Teacher, parent and student perceptions. School Psychology International, 42(6), 590–615. DOI: 10.1177/01430343211041697.
 • Huber S.G., Günther P.S., Schneider N. i in. (2020). COVID-19 – aktuelle Herausforderungen in Schule und Bildung Erste Befunde des Schul-Barometers in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Münster – New York: Waxman.
 • Lau E.Y.H., Li J.-B. i Lee K. (2021). Online Learning and Parent Satisfaction during COVID-19: Child Competence in Independent Learning as a Moderator. Early Education and Development, 32(6), 830–842. DOI: 10.1080/10409289.2021.1950451.
 • Lee J. (2020). Mental health effects of school closures during COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(6), 421. DOI: 10.1016/S2352-4642(20)30109-7.
 • Liu J.J., Bao Y., Huang X. i in. (2020). Mental health considerations for children quarantined because of COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(5), 347–349.
 • Loades M.E., Chatburn E., Higson-Sweeney N. i in. (2020). Rapid Systematic Review: The Impact of Social Isolation and Loneliness on the Mental Health of Children and Adolescents in the Context of COVID-19. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 59(11), 1218–1239. DOI: 10.1016/j.jaac.2020.05.009.
 • Miles J.S. i Priest S. (red.) (1990). Adventure education. State College. PA: Venture Publishing.
 • Palethorpe R. i Wilson J.P. (2011). Learning in the panic zone: strategies for managing learner anxiety. Journal of European Industrial Training, 35(5), 420–438. DOI: 10.1108/03090591111138008.
 • Piotrowski K., Ziółkowska B. i Wojciechowska J. (2014). Rozwój nastolatka. Wczesna faza dorastania. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Ptaszek G., Stunża G.D., Pyżalski J. i in. (2020). Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Popek P. (2016). Diagnozowanie i ewaluacja zastosowania metod „outdoor Education” w pracy pedagogicznej jako efektywny sposób kształtowania kompetencji społecznych wychowanków placówek profilaktycznych. W: J. Malach i G. Matýsková (red.), Pedagogická diagnostika a evaluace. Ostrawa: [b.w.].
 • Pyżalski J. (red.) (2020). Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Warszawa: EduAkcja.
 • Raffaele Ch.T., Khosravi P., Parker A. i in. (2021). Social–Emotional Attention in School-Age Children: A Call for School-Based Intervention during COVID-19 and Distance Learning. Children & Schools, 43(2), 107–117. DOI: 10.1093/cs/cdab010.
 • Schwartz K.D., Exner-Cortens D., McMorris C.A. i in. (2021). COVID-19 and Student Well-Being: Stress and Mental Health during Return-to School. Canadian Journal of School Psychology, 36(2), 166–185. DOI: 10.1177/08295735211001653.
 • Spinelli M., Lionetti F., Pastore M. i in. (2020). Parents’ stress and children’s psychological problems in families facing the COVID-19 outbreak in Italy. Frontiers in Psychology, 11, 1713, 1–7. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.01713.
 • Vaida K. (2018). The stretch zone experience model. W: I. Lisin i P. Kida (red.), Outdoor Education: from theory practice. Wrocław: Foundation Institute of Animation and Social Development.
 • Viner R.M., Russell S., Saulle R. i in. (2021). Impacts of school closures on physical and mental health of children and young people: A systematic review. MedRxiv. DOI: 10.1101/2021.02.10.21251526.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
26384309

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34767_PP_2023_01_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.