Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2023 | 1 | 159-173

Article title

Małżeństwo, życie w pojedynkę oraz związki nieformalne w społeczeństwie zsekularyzowanym na przykładzie województwa lubuskiego w kontekście badań własnych

Authors

Content

Title variants

EN
Marriage, leading single life and non-formal relationships in the secular society. An example of lubuskie voivodeship in the context of own research

Languages of publication

Abstracts

EN
The basic aim of this article is an analysis of existing linkage between the relation form of partnership/marriage and piety among young adults. The research which has been done show undoubtedly that there is more probability of reverence for or devotion to God or deep respect for religion in the midst of married adults in that age subgroup. The probability of participating in religious practice is higher among people who lead a single life or just are cohabitants. Young adults have been broken free and now they are fleeing from religious imperatives and that can be clearly visible in the current process of growing secularisation. Marriage life has been treated by human beings much more as a matter of choice.
PL
Podstawowym celem artykułu jest analiza zależności między formą związku partnerskiego/ małżeńskiego a religijnością wśród młodych dorosłych. Badania własne pokazują, że wśród dorosłych osób dla tej kategorii wiekowej w związku małżeńskim występuje większe prawdopodobieństwo uczestnictwa w życiu religijnym. Osoby żyjące w pojedynkę oraz w kohabitacji cechuje niższe niż w przypadku małżeństw prawdopodobieństwo uczestnictwa w praktykach religijnych. Temat został podjęty w związku z odnotowaniem w statystykach zmniejszającej się religijności ludzi młodych. Osoby w tej kategorii wiekowej częściej wybierają religijność pozainstytucjonalną. W warunkach postępujących procesów sekularyzacji następuje uwolnienie młodych jednostek spod tradycyjnych nakazów moralnych i religijnych, a życie małżeńskie/partnerskie staje się kwestią wyboru.

Year

Issue

1

Pages

159-173

Physical description

Dates

published
2023

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Adamski F. (2013). Człowiek – istota religijna i rodzinna. Kraków: Wydawnictwo Petrus.
 • Borowik I., Libiszowska-Żółtkowska M. i Doktór J. (red.) (2008). Oblicza religii i religijności. Kraków: Wydawnictwo Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Doniec R. (2011). Rodzina w poszukiwaniu intymności: na przykładzie przemian modelu rodziny. Pedagogika Społeczna, 10(1), 19–31.
 • GUS (2018). Życie religijne w Polsce. Wyniki Badania spójności społecznej 2018.
 • Guzik A. i Marzęcki R. (2018). Niemoralna religijność. Wzory religijności i moralności młodego pokolenia Polaków. Roczniki Nauk Społecznych, 10(46), 123–143.
 • Kwak A. (2014). Współczesne związki heteroseksualne (małżeństwa dobrowolnie bezdzietne, kohabitacje, LAT). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Majka-Rostek D. (2008). Związki homoseksualne. Studium socjologiczne. Warszawa: Difin.
 • Mariański J. (2009). Sekularyzacja a nowe formy religijności. Roczniki Nauk Społecznych, 37(1), 33–68.
 • Mariański J. (2013). Sekularyzacja, desekularyzacja, nowa duchowość: studium socjologiczne. Kraków: Wydawnictwo NOMOS.
 • Mariański J. (2015). Religia i moralność w świadomości Polaków: zależność czy autonomia. Konteksty Społeczne, 3(1), 8–26.
 • Mariański J. (2016a). Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studium socjologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Mariański J. (2016b). Religia i religijność w zsekularyzowanych społeczeństwach. Zeszyty Naukowe KUL, 59(4), 3–26.
 • Mitręga A. i Biedroń M. (2013). Doświadczanie ponowoczesności w intymnych relacjach rodzinnych. Wrocław: Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Świątkiewicz W. (2010). Między sekularyzacją a deprywatyzacją. Socjologiczne refleksje wokół polskiej religijności w kontekście europejskim. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Zbyrad T. (2020). Małżeństwo i rodzina w procesie przemian sekularyzacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
26374163

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34767_PP_2023_01_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.