Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2023 | 1 | 174-187

Article title

Przekonania młodzieży akademickiej na temat współczesnych modeli rodziny oraz ich własnej przyszłości

Content

Title variants

EN
Academic youth’s beliefs about contemporary family models and their own future

Languages of publication

Abstracts

EN
Family is one of the most important social groups found in society. Nowadays we can observe many changes which are taking place in traditional family model. Currently, there are more and more incomplete families and homosexual relationships and complete families often differ from traditional family model. This article presents the results of research on contemporary family models and students’ plans for their family future. The study was designed to answer the question: What are the students’ opinions about contemporary family models and their own future? The results show that students see their future similarly to the traditional family model. There is also a very high tolerance towards homosexual relationships. We can also observe a lower importance of getting married. 70% of respondents believe that getting married is not necessary to start a family.
PL
Rodzina jest jedną z najistotniejszych grup społecznych występujących w społeczeństwie. Obecnie możemy zaobserwować wiele zmian, które zachodzą w tradycyjnym modelu rodziny. Współcześnie występuje coraz więcej rodzin niepełnych oraz związków homoseksualnych, a rodziny pełne często różnią się od tradycyjnego modelu rodziny. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące współczesnych modeli rodziny oraz planów na przyszłość rodzinną studentów. Badanie miało na celu odpowiedzieć na pytanie: Jakie są opinie studentów na temat współczesnych modeli rodziny oraz własnej przyszłości? Uzyskane wyniki pokazują, że studenci widzą swoją przyszłość podobnie do tradycyjnego modelu rodziny. Występuje też bardzo wysoka tolerancja wobec związków homoseksualnych. Można zaobserwować także mniejsze znaczenie zawierania małżeństw. Aż 70% badanych uważa, że zawarcie małżeństwa nie jest koniecznie do założenia rodziny.

Year

Issue

1

Pages

174-187

Physical description

Dates

published
2023

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Adamski F. (2002). Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Badora S., Czeredrecka B. i Marzec D. (2001). Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Bereźnicka M. (2014). Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Błasiak A. (2010). Funkcje rodziny w zmieniającej się rzeczywistości. W: A. Błasiak i E. Dybowska (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny (s. 73–103). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Kawula S., Brągiel J. i Janke A.W. (2009). Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Krzesińska-Żach B. (2007). Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Okoń W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Olearczyk T. (2008). Sieroctwo i osamotnienie, Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Pikuła N. (2010). Aktualna sytuacja i tendencja zmian w rodzinie XXI wieku. W: A. Błasiak i E. Dybowska (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny (s. 43–70). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Walęcka-Matyja K. (2009). Polimorficzny obraz struktury rodziny w świetle współczesnej literatury psychologicznej. Univeristatis Lodziensis. Folia Psychologica, 13, 29–40.
 • Wicińska K. (2016). Małżeństwo a obowiązki rodzinne i zawodowe w kontekście zarządzania czasem. W: K. Pujer (red.), Współczesna rodzina. Szanse – Zagrożenia – Kierunki zmian (s. 79–95). Wrocław: Wydawnictwo Exante.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
26375896

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34767_PP_2023_01_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.