PL EN


2020 | 19 | 64-80
Article title

Kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe a kształcenie w społeczeństwie informacyjnym

Authors
Content
Title variants
EN
Media, information and digital competences and education in the information society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Funkcjonowanie człowieka w rzeczywistości medialnej jest jedną z głównych umiejętności, którą powinien dysponować w życiu dorosłym, i która powinna być kształtowana od najmłodszych lat. Istnieje wiele problemów związanych z miejscem kompetencji i umiejętności w edukacji człowieka. Począwszy od kwestii rozróżnienia kompetencji medialnych, cyfrowych, informacyjnych przez dyskusję, czy kompetencje te są zadaniem edukacji czy pedagogiki medialnej, aż do tego, kto ma realizować tę edukację i czy te osoby, grupy zawodowe są do tego przygotowane. Artykuł jest próbą przeglądu definicji dotyczących funkcjonowania człowieka w społeczeństwie informacyjnym oraz ma na celu podkreślenie konieczności współczesnej edukacji medialnej w zakresie socjalizacji jednostki, w szczególności w aspekcie wykorzystania kompetencji opartych na krytycznym myśleniu użytkowników cyberprzestrzeni.
EN
The functioning of a person in the media reality is one of the main skills they should have in adult life, and which should be shaped from an early age. There are many problems related to the place of competence and skills in human education. Starting from the matter of distinguishing between media, digital and information competences, through a discussion whether these competences are the task of education or media pedagogy, up to who is to implement this education and whether these individuals, professional groups are prepared for it. The article is an attempt to review definitions related to human functioning in the information society, and aims to emphasize the need for contemporary media education in the field of socialization of the individual; in particular, in the aspect of using competences based on critical thinking of cyberspace users.
Year
Issue
19
Pages
64-80
Physical description
Dates
published
2020-10-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34767_SZP_2020_01_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.