PL EN


2020 | 19 | 81-92
Article title

The teacher’s responsibility in working with pupils having educational difficulties

Content
Title variants
PL
Odpowiedzialność nauczyciela w pracy z uczniem z trudnościami edukacyjnymi
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Trudności edukacyjne od lat stanowią przedmiot wielu analiz psychologiczno-pedagogicznych. W literaturze przedmiotu, w odniesieniu do uczniów mających trudności z nauką, zaczął nawet funkcjonować termin „specjalne potrzeby edukacyjne”. Dzieci z trudnościami napotykają w szkole na wiele barier, których niejednokrotnie nie są w stanie same pokonać. Nie wynika to z ich niechęci, a dysfunkcji, które odpowiednio wcześnie zauważone, właściwie zdiagnozowane, dają szansę dziecku na normalną naukę uwieńczoną sukcesami. Odpowiedzialność za diagnozę, a w dalszej kolejności sukcesy dziecka w szkole ponosi profesjonalny nauczyciel-wychowawca, którego wiedza, zaangażowanie oraz determinacja pozwolą na opiekę nad wychowankami i pomoc w pokonaniu wszelkich trudności edukacyjnych.
EN
Educational difficulties have been the subject of many psychological and pedagogical analyses for years. In literature on the subject, the term „special educational needs” began to refer to pupils with learning disabilities. Children with difficulties encounter many barriers at school, which they are often unable to overcome. This is not due to their resentment, but to dysfunctions that, when noticed early and properly diagnosed, give the child a chance for normal and successful learning. The responsibility for the diagnosis, followed by the child’s successes at school, is borne by a professional teacher-educator, whose knowledge, commitment and determination will allow them to look after the pupils and help in overcoming all educational difficulties
Year
Issue
19
Pages
81-92
Physical description
Dates
published
2020-10-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34767_SZP_2020_01_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.