PL EN


2020 | 19 | 150-160
Article title

Uczony niedostosowany społecznie? O współczesnej roli zawodowej pracownika nauki

Content
Title variants
EN
A Socially maladjusted scholar? On the contemporary professional role of a scientist
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with the problem of adaptation of scholars to the changing conditions of academic work. Often, scholars turn out to be socially maladjusted, and thus not suited to mainstream approaches – a modern university providing education for the needs of the economy. The question, however, is whether this state is correct or perhaps requires changes in the mentality of scientists.
PL
Artykuł porusza problem przystosowywania się uczonych do zmieniających się warunków pracy akademickiej. Częstokroć uczeni okazują się niedostosowani społecznie, a więc niepasujący do wymagań głównego nurtu – współczesnego uniwersytetu kształcącego na potrzeby gospodarki. Pytanie jednak, czy ten stan jest właściwy, czy być może wymaga zmian w mentalności ludzi nauki.
Year
Issue
19
Pages
150-160
Physical description
Dates
published
2020-10-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34767_SZP_2020_01_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.