PL EN


2020 | 19 | 163-177
Article title

Professional functioning of teachers in a rural environment in the light of social expectations. Temporal perspective

Content
Title variants
PL
Funkcjonowanie zawodowe nauczycieli w środowisku wiejskim w świetle oczekiwań społecznych. Perspektywa temporalna
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę przybliżenia problematyki społecznego wartościowania pracy zawodowej nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania w środowisku wiejskim. W tekście zaprezentowano przemiany społecznych oczekiwań wobec nauczyciela w środowisku wiejskim w świetle literatury, a następnie dokonano prezentacji wyników własnych badań nad społecznymi oczekiwaniami wobec pracy nauczycieli na wsi w wymiarze temporalnym. A zatem, jak praca ta jest postrzegana przez podmioty edukacyjne będące w różnym wieku, a także, co się z tym wiąże, znajdujące się w innym usytuowaniu czasowym swego życia (cyklu życia), jak i czasu historycznego (pokolenia): uczniów, studentów kierunków nauczycielskich wywodzących się ze wsi, rodziców oraz dziadków i innych mieszkańców wsi.
EN
The article is an attempt to present the issues of social evaluation of teachers’ professional work, with particular emphasis on the specificity of their functioning in a rural environment. The text presents the changes in social expectations towards teachers in rural areas in the light of literature and then shows the results of the author’s own research on social expectations towards teachers’ work in rural areas in a temporal dimension, which includes the presentation of how their work is perceived by education subjects of different age and, therefore, in different times of their lives (life cycle) and historical time (generation): pupils, students of teaching faculties coming from rural areas, parents and grandparents, as well as other inhabitants of rural areas.  
Year
Issue
19
Pages
163-177
Physical description
Dates
published
2020-10-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34767_SZP_2020_01_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.