PL EN


2020 | 19 | 178-189
Article title

Właściwości stylu nauczania na lekcjach matematyki w szkole podstawowej i w gimnazjum: perspektywa uczniowska

Content
Title variants
EN
Teaching style properties in maths lessons in primary and middle school: students perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Styl nauczania jest kategorią, która nie odnosi się do treści nauczania, a do formy (sposobu) pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela z uczniami. Wcześniejsze badania pokazały, że istnieje istotna zależność pomiędzy stylem pracy prowadzącego lekcje a uczeniem się uczniów i ich zaangażowaniem. W artykule zaprezentowano badania własne właściwości stylu nauczania na lekcjach matematyki na dwóch etapach edukacyjnych, przeanalizowano uzyskane wyniki i zaproponowano namysł nad kształceniem nauczycieli. Zaprezentowane rozważania wpisują się w dyskusję nad edukacją matematyczną w polskiej szkole.
EN
The style of teaching is a category that refers not to the content of teaching, but to the form (method) of teachers’ didactic and educational work with students. Earlier studies have shown that there is a strong relationship between the teacher’s work style and students’ learning and involvement. The article presents new research on the properties of teaching style in mathematics lessons at two educational stages, analyzes the results and proposes a reflection on teacher education. This article is a part of the discussion on mathematical education at a Polish school.
Year
Issue
19
Pages
178-189
Physical description
Dates
published
2020-10-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34767_SZP_2020_01_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.