PL EN


2020 | 19 | 224-236
Article title

Controversies around research on the fate of graduates of pedagogical studies

Content
Title variants
PL
Kontrowersje wokół badania losów absolwentów studiów pedagogicznych
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W zamyśle autorki, artykuł niniejszy stanowi przestrzeń do zaprezentowania fragmentu badań własnych zrealizowanych pod kątem losów zawodowych absolwentów studiów pedagogicznych. Autorka zestawia uzyskane rezultaty własnych badań empirycznych z danymi wynikającymi z realizacji ogólnopolskiego programu monitorowania karier zawodowych absolwentów oraz danymi pochodzącymi ze statystyk powiatowych urzędów pracy.
EN
This article is intended by the author to be a space for presenting a fragment of own research carried out in the area of ​​the professional careers of graduates of pedagogical studies. The author combines the results of own empirical studies with the data resulting from the implementation of the nationwide programme of monitoring professional careers of graduates and data from the statistics of poviat (regional) labour offices.
Year
Issue
19
Pages
224-236
Physical description
Dates
published
2020-10-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34767_SZP_2020_01_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.