PL EN


2020 | 19 | 248-267
Article title

The importance of work in the life value system of people working abroad

Content
Title variants
PL
Miejsce pracy w systemie wartości życiowych osób zatrudnionych za granicą
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Work is the basic form of human activity. The value of work in people’s lives is shaped under the influence of educational, cultural, social and economic processes. The following results of empirical research show the position of work in the hierarchy of values of people migrating to earn their living. In this case, work is mostly perceived as instrumental value being a means of gaining other values. However, it is not devoid of some aspects of being a value in itself (autotelic).
PL
Praca jest podstawową formą aktywności ludzkiej. Wartość pracy w życiu człowieka kształtuje się pod wpływem procesów edukacyjnych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Prezentowane wyniki badań empirycznych pozwalają ukazać miejsce pracy w systemie wartości osób migrujących zarobkowo. Praca jawi się tu najczęściej jako wartość instrumentalna, służąca zdobywaniu innych wartości, niepozbawiona jednak aspektów wartości samej w sobie (autotelicznej).
Year
Issue
19
Pages
248-267
Physical description
Dates
published
2020-10-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34767_SZP_2020_01_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.