PL EN


2020 | 19 | 291-308
Article title

Styl życia twórców teatralnych – na podstawie badań własnych

Content
Title variants
EN
The life style of theatre creators – on the basis of own research
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article concerns the issues of profession and work; it concerns the lifestyle of theatre artists in Poland represented by the Polish actors of public drama theatres. The author bases the analysis on free interviews that she conducted with actors in 2015–2017 in six theatre centers in Poland. She also uses existing sources – journalist interviews with theatre artists and book publications about their lives (autobiographies and interviews-rivers). She is interested in customs in the theatrical work environment and a specific way of treating time by members of this professional environment.
PL
Artykuł wpisuje się w problematykę zawodu i pracy, dotyczy on stylu życia twórców teatralnych w Polsce reprezentowanych przez aktorów polskich publicznych teatrów dramatycznych. Swoją analizę opieram na wywiadach swobodnych, jakie przeprowadziłam z aktorami w latach 2015–2017, w sześciu ośrodkach teatralnych w Polsce. Wykorzystuję także źródła zastane – wywiady dziennikarskie z twórcami teatralnymi i publikacje książkowe dotyczące ich życia (autobiografie i wywiady-rzeki). Interesują mnie zwyczaje w teatralnym środowisku pracy i specyficzny sposób traktowania czasu przez członków tego zawodowego środowiska.
Year
Issue
19
Pages
291-308
Physical description
Dates
published
2020-10-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34767_SZP_2020_01_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.