PL EN


2020 | 19 | 309-336
Article title

Radzenie sobie ze stresem pracowników instytucji kultury

Authors
Content
Title variants
EN
Coping with the stress of employees of cultural institutions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Podjęte w artykule rozważania teoretyczno-empiryczne dotyczą radzenia sobie przez pracowników instytucji kultury z problemami zawodowymi i mają na celu zdiagnozowanie zależności między stosowanymi przez nich stylami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy a ich cechami społeczno-zawodowymi. W części teoretycznej artykuł zawiera zwięzłe omówienie problematyki związanej ze stresem zawodowym oraz próbę definicji pojęć „instytucja kultury” oraz „pracownik instytucji kultury”. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań własnych oraz wnioski. Określenie sposobów radzenia sobie ze stresem wydaje się ważne ze względu na skuteczność wykonywanej pracy i może stanowić podstawę do formułowania wskazań dla praktyki zawodowej.
Year
Issue
19
Pages
309-336
Physical description
Dates
published
2020-10-11
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34767_SZP_2020_01_20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.