PL EN


2019 | 26 | 2 |
Article title

The Influence of Gnosis and Fideism on the Process of Passing Down the Faith and Shaping Religious Life

Content
Title variants
PL
Wpływ gnostycyzmu i fideizmu na przekaz wiary i kształtowanie życia religijnego
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa dogmaty wiary były rozmywane przez gnozę i wyraźnie fałszowane przez formuły heretyckie. U początków nowożytności tworzono z nich abstrakcyjne schematy i usuwano z codziennego życia chrześcijańskiego. Oświecenie zastąpiło kartezjański rozum mistyczną wyobraźnią. W XIX w. usuwano dogmaty wraz z wiarą chrześcijańską z życia publicznego, któremu nadawano charakter jednostronnie doczesny, materialny, techniczny. W XX stuleciu dogmaty gubią się w postmodernistycznym pluralizmie i uważane są za przeszkodę w tworzeniu globalnej cywilizacji humanitarnej. Na początku XXI w. pojawiają się opracowania oceniające dzieje dogmatów w kontekście nurtów wrogich chrześcijaństwu i stawiany jest z całą powagą postulat ich pogłębiania i kształtowania na ich podstawie życia Kościoła. Dogmaty zawsze były drogowskazami na drodze życia Kościoła.
Keywords
Year
Volume
26
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019-05-29
online
2019-05-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34839_wpt_2018_26_2_197-214
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.