PL EN


2019 | 26 | 2 |
Article title

The Motif of Joy in the Gospel of John

Authors
Content
Title variants
PL
Motyw radości w Ewangelii według św. Jana
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienie radości w życiu chrześcijan wydaje się istotnym elementem współczesnego nauczania Magisterium. Z drugiej strony, z perspektywy psychologicznej, wydaje się, że szczęście pozostaje dziś dobrem deficytowym. Warto zatem przyjrzeć się tematyce radości u źródeł – w Słowie Bożym. Stąd przedmiotem artykułu jest motyw radości w Ewangelii według św. Jana. Przeanalizowane zostały wszystkie perykopy w Ewangelii Janowej, w których występują terminy opisujące radość, tj. χαρά (χαίρω) i ἀγαλλιάω. W drugiej części artykułu przedstawiono wnioski: radość wynika z wiary w Jezusa, jest związana z pełnieniem Bożej woli i ma wymiar relacyjny. Ponadto radość, którą daje Jezus, jest trwała i pełna.
Keywords
Year
Volume
26
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019-05-29
online
2019-05-29
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34839_wpt_2018_26_2_95-114
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.