Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 26 | 2 |

Article title

The Motif of Joy in the Gospel of John

Authors

Content

Title variants

PL
Motyw radości w Ewangelii według św. Jana

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zagadnienie radości w życiu chrześcijan wydaje się istotnym elementem współczesnego nauczania Magisterium. Z drugiej strony, z perspektywy psychologicznej, wydaje się, że szczęście pozostaje dziś dobrem deficytowym. Warto zatem przyjrzeć się tematyce radości u źródeł – w Słowie Bożym. Stąd przedmiotem artykułu jest motyw radości w Ewangelii według św. Jana. Przeanalizowane zostały wszystkie perykopy w Ewangelii Janowej, w których występują terminy opisujące radość, tj. χαρά (χαίρω) i ἀγαλλιάω. W drugiej części artykułu przedstawiono wnioski: radość wynika z wiary w Jezusa, jest związana z pełnieniem Bożej woli i ma wymiar relacyjny. Ponadto radość, którą daje Jezus, jest trwała i pełna.

Keywords

Year

Volume

26

Issue

2

Physical description

Dates

published
2019-05-29
online
2019-05-29

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34839_wpt_2018_26_2_95-114
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.