PL EN


2019 | 27 | 1 |
Article title

‘He is the only one immortal, simple and divine’ – the romantic symbolism of the cross in The Renaissance psalter by Karol Wojtyła

Authors
Content
Title variants
PL
„On jeden nieśmiertelny, prosty i boski” – romantyczna symbolika krzyża w Renesansowym psałterzu Karola Wojtyły
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Krzyż jest jednym z najważniejszych motywów twórczości poetyckiej Karola Wojtyły i papieskiego nauczania. Artykuł analizuje symbolikę krzyża obecną w sonetach wchodzących w skład Renesansowego psałterza Karola Wojtyły w perspektywie romantycznej. Szczególnie istotne są tu inspiracje Wojtyły twórczością Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida. Autor znał Nie-Boską komedię, Irydiona oraz Promethidion, a także Nowe Średniowiecze Mikołaja Bierdiajewa – te młodzieńcze doświadczenia lekturowe pozostawiły wyraźny ślad w analizowanych sonetach, widoczny między innymi w symbolice krzyża. Idee Krasińskiego pobrzmiewają szczególnie wyraźnie w ostatnim sonecie, ukazującym dialog trzech kolumn pośród ruin starożytnego świata, mimo że wyraz „krzyż” nie został tam w ogóle użyty. Z Promethidiona z kolei Wojtyła zaczerpnął ideę krzyża jako zasady jedności świata – krzyża, który umożliwia zespolenie w jedno żywiołu pogańskiego i chrześcijańskiego, pierwiastka gotyckiego i renesansowego.
Keywords
Year
Volume
27
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019-07-10
online
2019-07-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34839_wpt_2019_27_1_151-179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.