Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 27 | 1 |

Article title

‘Adam, Receive the Radiation of Fatherhood, Adam – Become a Child’

Content

Title variants

PL
„Adamie, przyjmij promieniowanie ojcostwa, Adamie – stań się dzieckiem”

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono studium dramatu Karola Wojtyły pt. Promieniowanie ojcostwa. Stanowi ono próbę wniknięcia i opisania przeżyć wewnętrznych głównego bohatera Adama i pozostałych postaci literackich zgodnie z zastosowaną przez samego autora fenomenologiczną metodą. Polega ona na wglądzie w myśli, stan świadomości i samoświadomości bohatera zarówno w celu prezentacji refleksji snutych przez niego podczas procesu poznawania siebie i innych, jak również celem ukazania momentu uwewnętrznienia poznanych treści przez podmiot mówiący. Wypowiedź protagonisty misterium: „Od tylu już lat żyję jak człowiek wygnany z głębszej mojej osobowości, a równocześnie skazany na to, by ją zgłębiać”, stanowiąca punkt wyjścia zarysowanej w tekście literackim akcji, pozwala postawić tezę, że przedmiotem medytacji Wojtyły jest powolne uświadamianie sobie przez bohatera utraconego z pola widzenia transcendentnego wymiaru człowieczeństwa, obiektywnej prawdy o osobie ludzkiej.

Keywords

Year

Volume

27

Issue

1

Physical description

Dates

published
2019-07-11
online
2019-07-11

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34839_wpt_2019_27_1_181-206
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.