PL EN


2019 | 27 | 1 |
Article title

On the Implementation of the Synthesis of Christian Faith and Culture by St. John Paul II

Content
Title variants
PL
O urzeczywistnienie syntezy wiary chrześcijańskiej z kulturą według św. Jana Pawła II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problem rozdźwięku pomiędzy wiarą chrześcijańską a kulturą współczesną, na który zwrócili uwagę Ojcowie Soboru Watykańskiego II i papieże (Paweł VI, Jan Paweł II), wzywając do przezwyciężenia go oraz proponując odpowiednie metody i środki. W pierwszej części autor przedstawia określenie i rozumienie wiary i kultury według Jana Pawła II. Następnie rozpatruje dramat rozdźwięku pomiędzy wiarą chrześcijańską a kulturą współczesną, wskazując na jego przyczyny i skutki, a także uwzględniając papieską diagnozę kultury (nie tylko europejskiej) i wyzwania stojące przed Kościołem wobec świata. W drugiej części autor artykułu rozpatruje powiązania między kulturą a wiarą i wiarą a kulturą oraz omawia: pośredniczącą i współdziałającą rolę kultury względem wiary oraz inkulturację wiary jako sposób uzyskania syntezy wiary i kultury.
Keywords
Year
Volume
27
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019-07-10
online
2019-07-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34839_wpt_2019_27_1_41-63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.