Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 27 | 1 |

Article title

‘Self-Gift’ in the Sacrament of Marriage in John Paul II’s Teachings

Authors

Content

Title variants

PL
„Własny dar” sakramentu małżeństwa w katechezach Jana Pawła II

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule przedstawiona została papieska teologia ciała w zakresie dotyczącym sakramentalnej łaski udzielanej w małżeństwie mężczyźnie i kobiecie. Łaska ta w sposób szczególny dotyczy relacji tworzonych przez człowieka, ponieważ to one poprzez grzech pierworodny zostały pozbawione podstawowego wymiaru bezinteresownego daru. Ów dar został udzielony człowiekowi przez Stwórcę i na jego podstawie człowiek miał dzielić się sobą z drugim człowiekiem. Wcielenie Syna Bożego było odpowiedzią Boga na nieufność, która zachwiała wspólnotą Boga z człowiekiem, a także podstawową ludzką wspólnotą, czyli małżeństwem. Poprzez sakramenty mamy dostęp do owoców wydarzenia Paschy Chrystusa. W sakramencie małżeństwa te owoce umożliwiają ludziom nowe wejście w wymiar bezinteresownego daru udzielonego z siebie samego drugiej osobie.

Keywords

Year

Volume

27

Issue

1

Physical description

Dates

published
2019-07-11
online
2019-07-11

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34839_wpt_2019_27_1_7-22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.