PL EN


2019 | 27 | 2 |
Article title

Theology in the World of Science

Content
Title variants
PL
Teologia w świecie nauki
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kultura i współczesne społeczeństwo rzucają nowe wyzwania instytucjom akademickim (przede wszystkim w Europie). Dlatego Kościół zaczął na nowo zakładać własne uniwersytety, aby promować dialog pomiędzy wiarą i rozumem. W świecie akademickim zaczęła wzrastać autonomia studenta, coraz większy nacisk kładzie się na autodydaktykę przy użyciu technologii multimedialnych. Doprowadziło to do działań innowacyjnych w procesie dydaktycznym i w systemie nauczania, wymuszając przemiany uniwersytetów, którym stawia się pytanie dotyczące ich roli do odegrania w świecie. Pomiędzy teologią a naukami ścisłymi musi istnieć dialog, którego prowadzenie opisał Jan Paweł II w Sapientia Christiana, Ex Corde Ecclesiae i Fides et Ratio. Dwie refleksje wysuwają się na czoło: pierwsza to wzajemne korzyści, które nauka i teologia mogą uzyskać w dialogu intelektualnym w kontekście uniwersyteckim. W konsekwencji teologia odgrywa niezbywalną rolę w poszukiwaniu jedności wiedzy i dlatego to jej przypada pełna odpowiedzialności obecność w uniwersytecie. Druga mówi o wadze dochodzenia do zintegrowanego spojrzenia, które oscyluje pomiędzy lekturą naukową i lekturą religijno-teologiczną świata. Veritatis gaudium Papieża Franciszka ukazuje perspektywy rozwoju studiów kościelnych. Nowe dynamiki społeczne i kulturowe zmuszają do rozszerzenia celowości studiów, ażeby Ewangelia nie tylko dosięgała każdej osoby indywidualnie, lecz wszystkie kultury w ich całości.
Keywords
Year
Volume
27
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019-12-23
online
2019-12-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34839_wpt_2019_27_2_19-32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.