PL EN


2019 | 27 | 2 |
Article title

Phenomenology and Christian Philosophy: Edith Stein’s Three Turns

Content
Title variants
PL
Fenomenologia a filozofia chrześcijańska. Trzy przemiany Edith Stein
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Niniejszy esej analizuje trzy fazy rozwoju religijnego Edith Stein w kontekście debaty toczonej w latach 20. i 30. XX wieku na temat relacji pomiędzy religią a filozofią. Debata ta koncentrowała się na kwestii, czy filozofię chrześcijańską należy uznać za oksymoron. Stein, po przejściu na rzymski katolicyzm w 1922 roku, określiła się jako filozofka chrześcijańska. Uważała, że chrześcijaństwo i filozofia nie są dla siebie wzajemnie antagonistami, a partnerami w poszukiwaniu podstawowych prawd o życiu i śmierci. Trzy przemiany duchowe Stein, które esej ten bada pod względem historycznym i biograficznym, odnoszą się do jej decyzji o zastosowaniu fenomenologicznych metod i spostrzeżeń filozoficznych do sfery religii, przeniesienia zainteresowania filozofki na perspektywę chrześcijańską i wreszcie wyboru katolicyzmu jako systemu wiary.
Keywords
Year
Volume
27
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019-12-23
online
2019-12-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34839_wpt_2019_27_2_201-224
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.