PL EN


2019 | 27 | 2 |
Article title

God in the World of ‘Liquid Modernity’: Zygmunt Bauman on Religion. Presentation and Criticism

Content
Title variants
PL
Bóg w świecie "płynnej nowoczesności". Zygmunt Bauman wobec religii. Prezentacja i krytyka
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W prezentowanym artykule autor, poszukując wątków chrześcijańskich obecnych w tekstach lewicowych intelektualistów, sięga do myśli Zygmunta Baumana. Podejmując analizę wybranych motywów jego twórczości, przyjmuje następującą sekwencję kroków. Najpierw dokonuje krótkiego wprowadzenia, prezentując myśl filozofa. Następnie ukazuje jego hermeneutykę religii i chrześcijaństwa. Na koniec zaś przedstawia ocenę poglądów Baumana, która przybiera postać apologii. Lewicowy intelektualista w swoich pracach krytycznie zajmuje się chrześcijaństwem. Bauman jako agnostyk chłodnym okiem ocenia chrześcijaństwo. Niepokoi go ewangeliczny radykalizm oraz przywiązanie do prawdy. Dlatego postuluje, by wierzący otworzyli się na świat i zrezygnowali z własnej konfesyjnej tożsamości i zaczęli budować szeroką ludzką koalicję.
Keywords
Year
Volume
27
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019-12-23
online
2019-12-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34839_wpt_2019_27_2_95-111
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.