PL EN


2020 | 28 | 1 |
Article title

Efforts of Bishop Thomas I of Wrocław to Develop the Cult of St Stanislaus in Silesia

Content
Title variants
PL
Starania wrocławskiego biskupa Tomasza I o rozwój kultu św. Stanisława na Śląsku
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niewątpliwie kult św. Stanisława znany był w diecezji wrocławskiej od końca XI w. Żaden jednak z ośrodków decyzyjnych i duszpasterskich nie podjął należytej akcji, aby wzmacniać go we wszystkich sferach życia, zwłaszcza duszpasterskiego. Z wielkim zainteresowaniem podjął się tego zadania dopiero biskup wrocławski Tomasz I, dla którego dominującą rolę odgrywała troska o zbawienie dusz diecezjan, powierzonych jego pieczy. Włączając się w wielki projekt biskupa krakowskiego Prandoty, dotyczący sfinalizowania zabiegów kanonizacyjnych św. Stanisława, chciał pozyskać nie tylko efekt pobożnościowy, ale także realizację swego życiowego programu. Był zwolennikiem idei zjednoczeniowej państwa polskiego i dominującej roli władzy kościelnej nad świecką. Propagując kult Świętego, zrealizował wiele swoich założeń. Jego śmierć w r. 1268 powstrzymała na pewien czas entuzjazm w popularyzacji kultu.
Keywords
Year
Volume
28
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020-06-29
online
2020-06-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34839_wpt_2020_28_1_295-314
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.