Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 28 | 1 |

Article title

Seals of Bishop Henryk of Wierzbna (1301–1319)

Authors

Content

Title variants

PL
Pieczęcie biskupa Henryka z Wierzbna (1301–1319)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Czy biskup Henryk z Wierzbna wykorzystywał swoje pieczęcie tylko dla celów prawnych, ustrojowych? Ustalenie tego to cel artykułu. Aby go zrealizować, zachowane pieczęcie zostały przeanalizowane pod kątem użycia wizerunku napieczętnego i legendy. Dokonując analizy pieczęci Biskupa Henryka, zauważamy, że mają one cechy pieczęci książęcej; okrągły kształt charakterystyczny był dla władzy świeckiej. Duży wpływ na pieczęcie biskupa miał Arnold ze Zwróconej. Biskup używał pieczęci do trzech celów: potwierdzenia prawdziwości wystawianych dokumentów (cel prawno-ustrojowy), podkreślania boskiego pochodzenia otrzymanej władzy i wiekowości władzy biskupów wrocławskich.

Keywords

Year

Volume

28

Issue

1

Physical description

Dates

published
2020-06-29
online
2020-06-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34839_wpt_2020_28_1_331-350
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.