PL EN


2020 | 28 | 1 |
Article title

The Problem of Method in Theology

Content
Title variants
PL
Problem metody w teologii
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem metody (metod) w teologii wiąże się z rozumieniem teologii jako nauki, a także z rozumieniem jej tożsamości. W teologii jako nauce nie istnieje jedna metoda naukowa, bo jest wiele dyscyplin teologicznych i każda posługuje się własnymi metodami – stąd też mówimy o pluralizmie metod teologicznych. W omawianiu problematyki metodologicznej nauk teologicznych autor ograniczył się jedynie do ukazania podstawowych elementów metodologicznych, najpierw wspólnych wszystkim dyscyplinom teologicznym, a następnie szczegółowiej omówił jedną z podstawowych metod hermeneutycznych, to jest lingwistyczną, czyli metodę analizy tekstów stosowaną głównie w naukach biblijnych, liturgicznych i patrystycznych. W ostatniej części natomiast wskazał najnowsze opracowania dotyczące metod stosowanych w poszczególnych dyscyplinach teologicznych.
Keywords
Year
Volume
28
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020-06-29
online
2020-06-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34839_wpt_2020_28_1_61-73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.