PL EN


2020 | 28 | 2 |
Article title

Consecrated Life Against Relativism in the Light of Benedict XVI's Teaching

Content
Title variants
PL
Życie konsekrowane wobec relatywizmu w świetle nauczania Benedykta XVI
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie życia konsekrowanego wobec relatywizmu we współczesnym świecie na podstawie nauczania papieża Benedykta XVI. Według papieża relatywizm jest dzisiaj jednym z największych zagrożeń dla wiary chrześcijańskiej – Benedykt XVI przeciwstawia mu odpowiedź, jaką daje chrześcijaństwo. W widocznej opozycji do współczesnej mentalności relatywistycznej znajduje się życie osób poświęconych na własność Bogu. Życie konsekrowane realizuje wezwanie do wyłącznej miłości Chrystusa i służby Jemu w Kościele. Osoby zakonne żyją absolutnym prymatem Boga, a przez ślubowanie rad ewangelicznych idą drogą naśladowania Jezusa bardziej z bliska. Natura życia konsekrowanego sprawia, że jest ono świadectwem odnalezienia Jezusa Chrystusa jako Prawdy, której można całkowicie powierzyć siebie.
Keywords
Year
Volume
28
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020-12-04
online
2020-12-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34839_wpt_2020_28_2_135-156
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.