PL EN


2020 | 28 | 2 |
Article title

Europa, la filosofía y el cristianismo

Content
Title variants
ES
Europa, la filosofía y el cristianismo
PL
Europa, filozofia i chrześcijaństwo
Languages of publication
ES
Abstracts
PL
W pierwszym paragrafie autor wskazuje na to, że każda wspólnota polityczna opiera się na tak zwanych „wydarzeniach założycielskich”. W przypadku kultury europejskiej takim wydarzeniem było spotkanie z przesłaniem chrześcijaństwa. W paragrafie drugim autor zauważa, iż po podziale chrześcijaństwa i wojnach religijnych wspólnota polityczna w wielu krajach europejskich została oparta na fundamencie niezależnym od religii. Uznano, że ponieważ religia prowadzi do konfliktów, to wspólnotę polityczną należy oprzeć na samym rozumie. Wiek totalitaryzmów pokazał, że rozum pozbawiony odniesienia do transcendentnej prawdy również prowadzi do konfliktów i wojen. W trzecim punkcie autor omawia propozycję J. Ratzingera, według którego prawa każdej osoby ludzkiej są zabezpieczone lepiej, jeśli członkowie wspólnoty politycznej żyją etsi Deus daretur.
Keywords
Year
Volume
28
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020-12-04
online
2020-12-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34839_wpt_2020_28_2_285-294
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.