Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 28 | 2 |

Article title

The Normative Aspect in the Contemporary Understanding of Spirituality

Content

Title variants

PL
Aspekt normatywny we współczesnym rozumieniu duchowości

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
W dzisiejszym świecie pojęcie duchowości budzi ożywione zainteresowanie, a jednocześnie stało się bardzo niejasne. Początkowo rozwinięte w kontekście rzymskokatolickim, obecnie stało się bardziej uniwersalne oraz inkluzywne. Nie wszystkie obecne koncepcje duchowości są powiązane z religią. Tendencja ta jest wyraźnie widoczna w świecie zachodnim, jednak najprawdopodobniej utoruje sobie również drogę do polskiego środowiska. Ta sytuacja sprawia, że pomaganie ludziom w dojrzewaniu duchowym jest o wiele bardziej wymagające niż w przeszłości, kiedy można było odwoływać się do zestawu wytycznych, przykazań lub zaleceń pochodzących z religii. W tym artykule staramy się opisać różne koncepcje duchowości, a także przeanalizować niektóre uniwersalne teoretyczne i empiryczne propozycje oceny tego, kiedy wzrost duchowy jest zdrowy, a kiedy duchowość nie prowadzi ku dojrzałości w człowieczeństwie.

Keywords

Year

Volume

28

Issue

2

Physical description

Dates

published
2020-12-04
online
2020-12-04

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34839_wpt_2020_28_2_95-111
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.